5 C
Tuzla
17.04.2024.

Za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici potrebna uključenost svih nadležnih institucija

U Bosni i Hercegovini je na godišnjem nivou bude evidentirano 3.500 hiljade prijavljenih slučajeva nasilja u porodici. Od toga je 1.500 zabilježeno u Federaciji. Stručnjaci kažu da ovaj broj varira iz godine u godinu, ali da bi brojke bile manje, odnosno da do toga ne bi dolazilo potrebna je veća uključenost svih nadležnih institucija.

„ Potreban je doprinos civilnog sektora ali nemojte zanemariti ni uticaj populacije u društvu. Nasilje u porodici, nasilje nad ženama nisu ekcesi, nisu sramotne situacije to su sistemske greške i devijacije u društvu koje treba popravljati. Dok svi ne budu sigurni u društvu, niko ne može biti pojedinačno siguran“, rekao je Damir Gnjidić, šef Terenskog ureda u Tuzli Misije OSCE-a u BiH.

I upravo to je ključni razlog zbog čega se pristupa izradi Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na taj način sve institucije trebale bi znati koje su njihove odgovornosti i kako postupati u slučaju nasilja. Kao rezultat, kada se nasilje dogodi, adekvatna podrška i mjere dalje zaštite već će biti spremne, kažu iz Kantonalnog ministarstva rada i socijalne politike.

„ Sa ovim želimo poslati poruku da je nasilje u porodici društveni problem da u cilju rješavanja trebamo imati multisektorski pristup“, istakla je Suada Selimović, stručna savjetnica ministra za rad, socijalnu politiku i povratak i koordinatorica tima za prevenciju i zaštitu nasilja u porodici TK.

Ovo potvrđuju i podaci Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine koji pokazuju da povećanjem izricanja zaštitnih mjera, nasilje u porodici može biti dugoročno rješiv problem.

„Znači dugoročno se rješavaju slučajevi nasilja u porodici ukoliko policijski službenici kod prijave nasilja urade privremeno lišenje slobode, izreknu se zaštitne mjere zabrane približavanja i uznemiravanja, daje se taj prostor sa rad za šrtvama i važno je naglasiti izricanje zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana, znači kroz šest mjeseci se sa počiniocom nasilja u porodici se radi na učenju novih obrazaca ponašanja“, smatra Zlatan Hrnčić, stručni savjetnik Gender centra FBiH

Korekcije važećeg akcionog plana bi trebale biti završene do kraja marta kada će biti dostavljene Vladi TK na usvajanje.

Vezane vijesti

TUZLA