15 C
Tuzla
30.05.2024.

Zakazana nova sjednica Skupštine TK, na dnevnom redu 14 tačaka

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 7.3.2023. godine, zakazana je 6. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

6. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu, 15.3.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Planirano je razmatranje 14 tačaka dnevnog reda:

 1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

 2. Odluka o dopuni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona

 3. Elaborat o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA

 4. Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2029. godine

 5. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

 6. Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2021. godine

 7. Izvještaj o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za period 01.01 do 31.12.2021. godine

 8. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2022. godine

 9. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini

 10. Informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona

 11. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojiih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

 12. Infomacija o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu

 13. Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za 2021. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju F BiH

 14. Mišljenje Vlade Tuzlanskog kantona na nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja

Vezane vijesti

TUZLA