22.8 C
Tuzla
24.06.2024.

Završna konferencija projekta ‘Zaštita autorskih prava novinara’

Završna konferencija projekta “Zaštita autorskih prava novinara/ki i drugih medijskih djelatnika u Bosni i Hercegovini” bit će održana sutra u Sarajevu.

Na konferenciji će govoriti predstavnici akademske zajednice, Vijeća za štampu i online medije u BiH, advokati, te predstavnici medijske zajednice.

S obzirom da u BiH ne postoji sveobuhvatan pregled zakonskih normi, međunarodnih deklaracija i kodeksa o autorskim prava novinara, Udruženje BH novinari u saradnji sa partnerima Hayat TV, Dnevni list i Srpskacafe su uz podršku Programa za osnaživanje nezavisnih medija (IMEP projekat) u junu 2019. pokrenuli set aktivnosti s ciljem efikasnije zaštite autorskih prava novinara i medija kroz unapređenje zakonskog okruženja i profesionalnih kapaciteta medijske zajednice u BiH i u skladu sa EU Direktivom o autorskim pravima iz marta 2019.

BH novinari su pripremili analizu o autorskim pravima novinara, koja sadrži sistematičan pregled preporuka, deklaracija, pravilnika i zakonskih normi, ali ukazuje i na sve nedostatke i ograničenja trenutno postavljenih normativa, što predstavlja polaznu tačku za kreiranje preporuka za unapređenje ove oblasti.

Predmet analize je bila i usklađenost domaćih zakona sa standardima Evropske unije, ali i uticaj EU direktive o autorskim pravima na poboljšanje položaja autora medijskih sadržaja i uopšte na stanje medijskih sloboda i sloboda izražavanja.

Osim analize, partneri su u proteklom periodu radili na edukaciji medijskih djelatnika o mehanizmima zaštite autorskih prava, ali i na zagovaranju poštivanja autorskih prava novinara od strane svih aktera uključenih u komunikacijski prostor. Također, formiran je i Međusektorski tim za zaštitu autorskih prava novinara i medija koji se na sveobuhvatan način bave problematikom zaštite autorskih prava medijskih uposlenika.

Međusektorski tim je kreirao i Praktikum za zaštitu autorskih prava novinara i medija u BiH sa ciljem informisanja i educiranja medijskih djelatnika o pravnim mogućnostima i institucionalnim kapacitetima koji im stoje na raspoalganju, ukoliko dođe do kršenja autorskih prava.

Izvor: RTV Slon/FENA/

Vezane vijesti

TUZLA