0.5 C
Tuzla
06.12.2023.

Adna Memić: Nisu me htjeli zaposliti jer sam osoba sa invaliditetom

Adna od rođenja živi sa cerebralnom paralizom. Mlada je i ambiciozna, no kaže već je propatila. S napunjenih 26 godina – silom zakona – ostala je bez prava na zdravstveno osiguranje i morala pronaći posao, a put do njega bio je dug i težak.

“Obratila sam se u više institucija u TK. Niko nije hio da mi izađe u susret i da me zaposli. Niko nije htio da me zaposli zato što sam osoba sa invaliditetom” – kazala je Adna Memić.

Stalni posao ipak – našla je u Udruženju Re-Set, koje upošljava i edukuje isključivo osobe sa invaliditetom.

“Jako je lijep osjećaj kada vam se pruži prilika da pokažete koliko možete bez obzira na vaš invaliditet koji je vidan ili nije” – priča Adna. 

Adnina kolegica Enisa tako ima udružena oboljenja koja je karakterišu kao osobu sa invaliditetom. Osam godina nijemogla ustati iz kreveta, no bila je uporna. Sada je zaposlena.

“Imam posljedica još uvijek. To se ne da primijetiti fizički, ali ja znam s čime se nosim. Posao mi dobro dođe da ne mislim o tome kako sam osoba sa invaliditetom nego da mogu da radim i da mogu da doprinesem” – naglasila je Enisa Mukinović Musić.

Entuzijazam i želja za ostvarenjem finansijske samostalnosti osoba sa invaliditetom potaknula je Aladina Kavgića da osnuje RE-SET. Znao je greške sistema, koje je htio ispraviti. Sada, skoro dvije godine poslije, osnovana je i  kompanija koja će zapošljavati veći broj mladih osoba sa invaliditetom.

“plan nam je do kraja godine zaposliti pet osoba sa invaliditetom, a do kraja sljedeće godine imamo viziju da steknemo uslove za uposlenih sedam-osam osoba mladih osoba sa invaliditetom” – istakao je Aladin Kavgić, predsjednik Udruženja RE-SET.

Dva puta godišnje federalni Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisuje Javne pozive poslodavcima za zapošljavanje. Između 300 i 400 stotine godišnje ih bude zaposleno.  Zakonski, poslodavci su dužni zaposliti jednu osobu sa invaliditetom na svakih 16 radnika.  Ako ne žele, za svakog nezaposlenog –  u Fond moraju uplaćivati 25 posto prosječne neto plate.

 “Nažalost još uvijek, evo 12. godina poslije i na Zakon koji nije loš nažalost se ne implementira u cjelosti jer poslodavci koji ne plaćaju poseban doprinos još uvijek prolaze nekažnjeno” – rekao je Ahmet Baljić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Adni  je posao – promijenio život. Voljela bi kada bi sistem to osnovno ljudsko pravo – omogućio svima koji žele raditi.

Vezane vijesti

TUZLA