12.8 C
Tuzla
24.05.2024.

Agencija za vodno područje Save: U 2022. godini monitoring na 60 mjernih mjesta površinskih i podzemnih voda

Planiranje, organizacija i provođenje monitoriga površinskih ali i podzemnih voda zakonska je obaveza Laboratorije za vode Agencije za vodno područje rijeke Save.

Planom upravljanja za period 2022-2027. godina, prepoznato je 548 takvih vodnih tijela. Od ovog broja, u prethodnom planskom ciklusu Laboratorija je utvrdila status oko 70 posto vodnih tijela. Ove godine monitoring se provodi na 60 mjernih mjesta, 57 vodnih tijela, odnosno 47 vodotoka. Na svakom vodnom tijelu provodi se određeni tip monitoringa. Na 31 vodnom tijelu uspostavljen je nadzorni monitoring s ciljem utvrđivanja statusa koji nije poznat od ranije. Takva situacija je na 24 vodna tijela. Ostatak se odnosi na vodna tijela na međunarodnim i vodotocima na međuentitetskim linijama, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Istraživački monitoring ove godine provodi se na jednom mjernom mjestu, a koristi se za utvrđivanje tipa zagađenja i njegovog izvora.

Operativni monitoring se provodi na 25 vodnih tijela na mjestima gdje se provjerava ranije utvrđeni status, odnosno efekti mjera sanacije propisanih Planom upravljanja. Riječ je o vodnim tijelima osjetljivijim na nitrate. Takva vodna tijela prepoznata su posebnim podzakonskim aktima. Riječ je o Pravilniku o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate.

Zbog čestih incidentnih zagađenja i ove godine se provodi poseban i čest nadzor kvaliteta rijeke Spreče, jednog od najzagađenijih vodotoka. U skladu s Planom, monitoring se provodi mjesečno na različite parametre. Puno je različitih izvora zagađenja u Tuzlanskom kantonu koji izazivaju onečišćenje ovog vodotoka i njenih pritoka, a u konačnici i rijeke Bosne u koju se ulijeva. Potvrda tome su i brojna incidentna zagađenja kao što je npr. slučaj iz 2018. godine u Lukavcu, kada su otpadne vode prouzrokovale curenje organskih spojeva koji toksično utiču ne samo na biljni i životinjski svijet Spreče već i okolnog poljoprivrednog zemljišta, navodi se u saopćenju.

Vezane vijesti

TUZLA