15 C
Tuzla
22.05.2024.

Arnautović: CIK BiH će 4. maja donijeti odluku o raspisivanju Općih izbora 2022. godine

Predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine Suad Arnautović je kazao da će CIK BiH, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, na sjednici 4. maja ove godine donijeti odluku o raspisivanju Općih izbora 2022. godine.

Arnautović je tokom današnje sjedice CIK-a kazao da je veliki interes javnosti vezan za finansiranje izbora, te da još uvijek vidi da kod nekih medija ili pojedinaca postoji dilema šta će CIK BiH uraditi, da li će raspisati izbore?

Naglasio je da će CIK BiH u svemu postupati po odredbama Izbornog zakona BiH i striktno se pridržavati onih zakonskih odredaba i rokova koji su tim zakonom propisani.

Podsjetio je da je jedna od tih zakonskih obaveza da CIK BiH najmanje 150 dana prije izbornog dana raspiše izbore. Izborni dan je fiksno utvrđen kao prva nedjelja u oktobru u izbornoj godini, “pod nekim uvjetima ako se ne poklapa sa vjerskim praznicima konstitutivnih naroda”.

– Mi smo se u vezi s tim obratili i vjerskim zajednicama da dobijemo i formalno potvrdu da se taj dan ne podudara ni sa jednim vjerskim praznikom konstitutivnih naroda. Tako da će CIK BiH, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, 4. maja na sjednici donijeti odluku o raspisivanju Općih izbora 2022. godine – najavio je Arnautović.

Kaže da je u vezi s tim dilema kako će biti provedeni izbori u smislu finansiranja. Podsjetio je da je odredbama Izbornog zakona BiH propisano obligatorno ponašanje u vezi s osiguranjem tih sredstava.

– Prema ovoj odredbi, sredstva za provedbu izbora se moraju osigurati u roku od 15 dana od dana donošenja odluke CIK-a BiH o raspisivanju izbora. Naglašavam ovu zakonsku izričitu odredbu, moraju se osigurati u roku od 15 dana od donošenja odluke – kazao je Arnautović.

Dodao je da će krajnji rok do kojeg se moraju osigurati sredstva, kako je propisano zakonom, biti 19. maj ove godine.

– Šta će CIK BiH podzeti, šta će drugi organi poduzeti, o tom – po tom. Možda je bitno zbog javnosti napomenuti da postoje odredbe u Krivičnom zakonu BiH koje se odnose na one koji, na određeni način, pa i na drugi protupravan način, onemogućavaju birače da ostvare svoje biračko pravo. Tako da ćemo u daljim aktivnostima imati u vidu i takve odredbe, jer smo dužni prema odredbama Izbornog zakona BiH, kao izborna komisija, ako smatramo da je učinjeno krivično djelo koje se odnosi na izborni proces, da to djelo prijavimo nadležnom tužilaštvu. Prema tome, ja ću kao predsjednik CIK-a BiH, ako niko ne bude do tada, iza 19. maja ovo pitanje staviti na Kolegij i vjerovatno na sjednicu CIK-a, jer smo dužni, ako smatramo da je učinjeno krivično djelo da to i prijavimo nadležnom tužilaštvu – naveo je Arnautović.

Dodao je da će „svakako biti učinjeno ako postoji izričita zakonska odredba da se sredstva moraju odvojiti i dodijeliti CIK-u BiH, a to se ne uradi“.

Arnautović se osvrnuo i na korespodenciju CIK-a sa Vijećem ministara BiH.

Kaže da su posebnu odluku o odobravanju raspodjele i korištenju dijela prenesenih sredstava akumuliranog viška prihoda iz prethodnih godina na ime rashoda Programa posebne namjene u 2022. godini, dostavili Vijeću ministara BiH posljednji put 18. aprila ove godine, kako im je traženo u dopisu generalnog tajnika od 15. aprila.

Arnautović navodi da su ispunili sve birokratske zahtjeve, formulare i dostavili na protokol Vijeća ministara BiH 18. aprila.

– Očekivali smo da će to biti raspravljeno na jučerašnjoj sjednici Vijeća ministara BiH, pa kakva god odluka bude. Međutim, obaviješteni smo da to nije uvršteno u dnevni red. Ako se želi opstruirati donošenje ovakve odluke onda će se naći razlog. Bitno je reći da svi pravno-formalni uvjeti za donošenje takve posebne odluke postoje, sredstva postoje, procedure su ispoštovane. Ne znam šta još može biti razlog da se opstruira donošenje takve posebne odluke Vijeća ministara – kazao je predsjednik CIK-a BiH.

Dodao je da će ova institucija biti uporna, ispoštovat će sve zahtjeve Ministarstva finansija i trezora BiH, sve zahtjeve Vijeća ministara i drugih nadležnih organa ako se pojave u vezi sa ovim protokolarnim, birokratskim procedurama, ako ih još bude.

Ponovio je da je sa ovim što su dostavili 18. aprila potpuno ispoštvana procedura i sve što je traženo od generalnog tajnika Vijeća ministara BiH.

– U petom mjesecu će se dvije krupne stvari desiti, to je da ćemo mi raspisati izbore 4. maja i da će se otvoriti proces prijave političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na izborima, odnosno proces prikupljanja potpisa podrške i prikupljanja svih drugih dokumenata potrebnih za podnošenje prijave Centralnoj izbornoj komisiji. To su dva najvažija koraka koja ćemo uraditi mi, s naše strane, a očekujemo da drugi nadležni organi, prije svega Vijeće ministara BiH, uradi ono što je na njima – zaključio je Arnautović.

RTV Slon /Fena

Vezane vijesti

TUZLA