Sredstva iz budžeta Općine Banovići dodjeljena su fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost na području općine Banovići, a bio im je zabranjen rad zbog pandemije koronavirusa, uplaćena su na račune 73 lica koja se nalaze na konačnoj listi korisnika za dodjelu bespovratsnih finansijskih sredstava.

Svim korisnicima uplaćena je po hiljada KM sa budžetske stavke “Grant samostalnim poduzetnicima i obrtnicima za ublažavanje socio-ekonomskih posljedica izazvanim Covidom-19”.

Ukupno planirana sredstva za ove namjene iznose 150 hiljada KM, od čega su isplaćene 73 hiljade na osnovu prvog javnog poziva. U završnoj fazi je drugi javni poziv, kojim će biti raspodjeljen preostali dio sredstava od 77 hiljada.

Načelnik Midhat Husić je naveo da je namjera da se ovim sredstvima pomogne u sanaciji šteta nastalih zbog stanja prirodne nesreće izazvanog pandemijom koronavirusa, te da su sredstva isključivo namjenjena za očuvanje radnih mjesta i održavanje ovih djelatnosti bar na istom nivou.