15 C
Tuzla
22.07.2024.

Banovići: U pripremi izrada akcionog plana za energetski održiv razvoj i klimatske promjene

Tim za pripremu akcionog plana za energetski održiv razvoj i klimatske promjene (SECAP) na području općine Banovići i predstavnici firme Strategic Envoronmental and Energy Consulting (SEECO) održali su radni sastanak u cilju pripreme za izradu SECAP-a za sektore zgradarstva i komunalnih usluga. Ovom prilikom radni tim je upoznat sa metodologijom izrade inventara emisija CO2 i detaljima o načinu prikupljanja ulaznih podataka iz navedenih sektora.
Pristupanjem izradi SECAP-a lokalna zajednica je potvrdila svoju opredjeljenost za usvajanje energetski učinkovitih praksi održivog razvoja i korištenja obnovljivih izvora energije.
Izradi SECAP-a prethodilo je usvajanje Izjave o energetskoj politici Općine Banovići koju je usvojilo Općinsko vijeće Banovići, kao i usvajanje Akcionog plana energetski održivog razvoja Općine Banovići (SEAP) tokom 2018. godine kao krovnog dokumenta.

Vezane vijesti

TUZLA