25.5 C
Tuzla
24.06.2024.

BDP Federacije u prvom kvartalu porastao za 1,5 posto

Realni rast BDP-a Federacije BiH u prvom tromjesečju 2020. godine u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine iznosi 1,5 posto.

Riječ je o prvim procjenama BDP-a koje je objavio Federalni zavod za statistiku.

Tromjesečni BDP ukazuje na kratkoročna privredna kretanja, te je stoga korisno sredstvo za ekonomske analize i politike.

Osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a je izračun realne stope rasta.

Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010 grupisanih na nivou A10, značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u prvom tromjesečju 2020. godine zabilježen je u djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov  11,1 posto, Informacije i komunikacije 6,7 posto i Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 5 posto.

Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1,6 posto, od čega Prerađivačka industrija 5,1 posto.

Vezane vijesti

TUZLA