25.5 C
Tuzla
24.06.2024.

Bećirović: Bosna i Hercegovina je titular cjelokupne državne imovine

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović kazao je da državna imovina Bosne i Hercegovine pripada državi, te da će na svaki pokušaj neustavnog i nezakonitog djelovanja nižih nivoa vlasti djelovati odlučno i promptno.

– Samo država Bosna i Hercegovina ima isključivu nadležnost da putem odluka nadležnih državnih organa uređuje sva pitanja koja su vezana za državnu imovinu. Te odluke entiteti, kao i niži nivoi vlasti, moraju poštovati. Prema odredbama Ustava BiH, država Bosna i Hercegovina je nastavila međunarodnopravni subjektivitet Republike Bosne i Hercegovine. Ona je titular cjelokupne državne imovine – kazao je Bećirović.

Bećirović navodi da država Bosna i Hercegovina posjeduje ne samo vanjski, već i unutrašnji kontinuitet (Socijalističke) Republike Bosne i Hercegovine, koji funkcionalno predstavlja državna vlast, saopćeno je.

– Pod pojmom ‘država’ u Ustavu BiH misli se isključivo na Bosnu i Hercegovinu. Preciznije rečeno, to se odnosi na tri različita elementa: na sveukupnu državu Bosnu i Hercegovinu kao nezavisni, suvereni i međunarodno priznati subjekt, na najviši nivo vlasti u državi (za razliku od entitetskih i nižih nivoa vlasti), te suverenog međunarodnopravnog sljednika (Socijalističke) Republike Bosne i Hercegovine – rekao je.

Bećirović poručuje entitetskim zvaničnicima iz RS-a da trebaju znati da su opća načela međunarodnog prava sastavni dio pravnog poretka države Bosne i Hercegovine i entiteta, te da je Bosna i Hercegovina je dužna da poštuje ratificirani Sporazum o pitanjima sukcesije.

– Odlukama Ustavnog suda BiH zauzeti su konačni i obavezujući pravni stavovi: država Bosna i Hercegovina je nasljednik državne imovine (Socijalističke) Republike Bosne i Hercegovine, te imovine koja je pripadala bivšoj SFRJ. U opisu državne imovine koju je dao Ustavni sud BiH jasno stoji da državna imovina ne podrazumijeva samo skup nekretnina koje služe javnoj vlasti da može izvršavati svoje nadležnosti. Državna imovina je i „javno dobro“ (morska voda, morsko dno, riječna voda, riječna korita, jezera, planine i druga prirodna bogatstva, javna i prometna mreža, prometna infrastruktura), koje prioritetno služe svim ljudima u državi. Državna imovina reflektira državnost, nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima. Državna imovina je fundamentalni element da državna vlast bude suštinski, a ne formalno suverena vlast. Zbog toga je i reguliranje državne imovine njena isključiva nadležnost – navodi se u saopćenju.

 

Vezane vijesti

TUZLA