15 C
Tuzla
24.02.2024.

BiH skinuta sa EU liste visokorizičnih zemalja na polju pranja novca i terorizma

Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima u režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju finansijskom sustavu Unije.

Na snagu je stupila Delegirana uredba Komisije od 7. maja 2020. godine, kojom je revidirana lista visokorizičnih trećih zemalja. Revidirana lista je u većoj mjeri usklađena i sa listom FATF-a, saopćeno je iz Ministarstva pravde BiH.

Evropska komisija je prepoznala napredak i poduzete mjere u ovoj oblasti koji je BiH ostvarila u proteklom razdoblju, te je zaključila da u ovoj fazi, prema dostupnim informacijama, Bosna i Hercegovina nema strateške nedostatke u režimu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Komisija će nastaviti pratiti djelotvornu provedbu takvih mjera.

Ministarstvo pravde BiH je kroz svoj rad u proteklih nekoliko godina dalo značajan doprinos jačanju sustava sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, posebice kroz ključne izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva BiH i kroz izmjene i dopune Zakona o udrugama i fondacijama BiH.

Nadalje, u periodu od 2016. do 2018. godine, Ministarstvo pravde BiH je učestvovalo u Radnoj grupi sa osam podgrupa (čiji su članovi bili predstavnici institucija sa državnog  nivoa, nivoa entiteta i Brčko Distrikta), a koja je provela nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i finansiranje terorizma pod pokroviteljstvom Svjetske banke.

Bitno je naglasiti da je, zajedno sa EU, Ministarstvo pravde BiH kroz projekat “Izgradnja kapaciteta državnih institucija za vođenje dijaloga o javnoj politici sa civilnim društvom” (projekat CBGI) uspostavilo e-registar, a sve ovo je u konačnici doprinijelo ispunjavanju uslova za skidanje BiH sa FATF-ove sive liste rizičnih zemalja, a od danas i EU liste.

Vezane vijesti

TUZLA