20 C
Tuzla
28.02.2024.

Bolja informisanost nužan preduslov za bolju zaštitu bh. radnika u Sloveniji

Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH posjetila je institucije nadležne za oblast zapošljavanja koje djeluju u Republici Sloveniji s ciljem praćenja realizacije Sporazuma o zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji.

Tom prilikom delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH posjetila je nekoliko poslodavaca koji zapošljavaju bh. državljane, te je izvršen uvid u radno-pravne uslove u kojima rade.

U drugom dijelu posjete održani su sastanci sa rukovodstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, te rukovodstvom Nezavisnog sindikata radnika Republike Slovenije.

Održan je sastanak direktora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, mr. Muamera Bandića i direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, Mitje Bobnara. Fokus razgovora odnosio se na zaštitu prava radnika iz Bosne i Hercegovine koji su, putem navedenog sporazuma o zapošljavanju, zaposleni u Sloveniji.

Tom prilikom je konstatirano da najveći broj slovenačkih poslodavaca zapošljava radnike iz Bosne i Hercegovine ciljano tj. radnici se zapošljavaju putem slobodnog odabira poslodavca odnosno direktnim kontaktom između poslodavca i radnika, ali da u takvoj situaciji dio radnika ostaje uskraćen za informacije o pravima po osnovu rada, što proizvodi zloupotrebe od strane poslodavaca.

Stoga je zaključeno da je potrebno posvetiti dodatnu pažnju informiranju bh. radnika o njihovim pravima, te načinima zaštite radničkih prava u Republici Sloveniji. U tom smislu naglašena je uloga Info tačke za strance u Sloveniji, te Agencije za rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Zaključeno je da se ovo pitanje u što skorijem periodu sistemski uredi između ove dvije institucije, a posebno da se definiše minimum informacija koje moraju biti predočene radnicima prilikom odlaska na rad u Sloveniju.

Na tom tragu 24.6.2021. godine direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Muamer Bandić i predsjednik Nezavisnog sindikata radnika Slovenije Boris Perš održali su sastanak kojem su prisustvovali i radnici iz Bosne i Hercegovine.

“Na sastanku je u osnovi potvrđeno da se radnici koji dolaze iz Bosne i Hercegovine na rad u Sloveniju trebaju temeljitije pripremiti za slovenačko tržište rada, a posebno u smislu upoznavanja o njihovim radničkim pravima ali i obavezama prema poslodavcu”, navode iz Agencije za rad i zapošljavanje.

U tom smislu zaključeno je da je neophodno izvršiti pripremu radnika pred odlazak na rad, upoznati ih sa minimumom prava iz radnih odnosa, skrenuti im pažnju na nedostatke i propuste koji su do sad uočeni, informisati ih o institucijama koje su nadležne za zaštitu prava iz radnih odnosa i omogućiti im kontakte sa istim.

Nadalje, zaključeno je da je radnicima potrebno posebno naglasiti da svaka institucija može reagovati i pružiti zaštitu prava iz radnih odnosa samo nakon prijave od strane radnika i da prijava predstavlja poziv nadležnim institucijama da se uključe u zaštitu tih prava.

Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Nezavisni sindikat radnika Slovenije su po ovom pitanju dogovorili saradnju.

RTV Slon/Akta.ba

 

Vezane vijesti

TUZLA