12.8 C
Tuzla
16.06.2024.

BOSS od Gradskog vijeća Tuzla traži izvještaj o realizaciji inicijative „Za život sa manje boli“

U povodu zahtjeva za dostavljanje izvještaja o realizaciji inicijative “Za život sa manje boli” za obezbjeđenje besplatnih senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi oboljelim od dijabetesa Gradsko vijeće Tuzla je na sjednici održanoj 12. 4. 2018. godine, na
inicijativu vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, pokrenulo kampanju za registraciju senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi oboljelim od dijabetesa kod Agencije za nabavku lijekova i medicinskih sredstava BiH, a koja je i okončana registracijom senzora za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa u cilju pravilnog i pravovremenog terapijskog djelovanja. Gradsko vijeće je na nekoliko sjednica usvojilo više zaključaka, a od Vlade FBiH, te zavoda zdravstvenog osiguranja traži se da izrade pravilnike i druge akte, kao i obezbijedenovčana sredstava za provedbu inicijative “Za život sa manje boli”, u cilju stavljanja senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi na esencijalnulistu, kako bi bili besplatni i dostupni svim oboljelim od dijabetesa u
Federaciji BiH. Profesor doktor Izudin Šarić istakao je da se prije inicijative BOSS-a
mjerenje nivoa šećera u krvi kod oboljelih od dijabetesa u BiH  vršilo samo putem trakica i takvo mjerenje u intenzivnoj inzulinskoj terapiji iziskuje od 10 do 15 uboda dnevno, što iznosi oko 5000 uboda godišnje, a posebno je problematično što od dijabetesa obolijevaju i djeca. Senzori obezbjeđuju bezbolno i kontinuirano mjerenje i slobodu kretanja posebno djece, jer se mjerenja mogu očitavati automatski putem mobilnih aplikacija, te kvalitetno sprječavaju propuštanje terapije i inzulinske šokove koji mogu rezultirati i smrtnim posljedicama. Iz navedenih razloga vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović zatražio je dostavljanje izvještaja o realizaciji svih zaključaka Gradskog vijeća, kao i poduzimanje potrebnih mjera u cilju obezbjeđenja senzora za sve dijabetičare, a u svrhe efikasne zaštite zdravlja djece i odraslih, saopćeno je iz Press službe BOSS-a.

Vezane vijesti

TUZLA