11 C
Tuzla
23.02.2024.

BOSS: U Zavodima za zdravstveno osiguranje odrediti novčana sredstva za liječenje djece o odraslih koji se ne mogu liječiti u BiH

U povodu realizacije inicijative vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića za budžetsko finansiranje liječenje djece i odraslih koji se ne mogu liječiti u BiH, BOSS je saopćio sljedeće: 

”Dokaz da se sa lokalnog nivoa može djelovati u opštem interesu cijele Federacije je i realizacija inicijative vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića od 11. 1. 2019. godine, upućena Gradskom vijeću Tuzla da se od svih institucija izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH zatraži budžetsko obezbjeđenje finansiranja liječenja djece i odraslih koji se ne mogu liječiti u BiH, te da se u zavodima za zdravstveno osiguranje odrede novčana sredstva, usvojena je i na federalnom i kantonalnim nivoima.

Kao primjer, navodi se Skupština TK koja je obavijestila Gradsko vijeće Tuzla o realizaciji inicijative, te je dostavljena i Odluka o finansijskoj pomoći za liječenje obavljeno u inostranstvu Zavoda zdravstvenog osiguranja TK (05-0511-1-73-15/19-SM/SM). Odlukom je određeno pravo osiguranim licima na finansijsku pomoć za liječenje obavljeno u inostranstvu, te će se djeci do napunjenih 18 godina odobriti finansijska pomoć do 50.000 KM, u tekućoj godini.

Za odrasle je odobreno plaćanje liječenja u iznosu od 20 odsto od računa, međutim predviđena su dodatna sredstva u Zavodu zdravstvenog osiguranja FBiH i za djecu i odrasle, a u Budžetu Grada Tuzla je izdvojeno 100.000 maraka za finansiranje troškova liječenja u inostranstvu, uz naznaku da se sredstva mogu povećati.

Realizacija inicijative vijećnika BOSS-aMirnesa Ajanovića je adekvatan odgovor na apele roditelja za prikupljanje novčane pomoći za liječenje djece ali i odraslih u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život,” saopćili su iz BOSS-a.

 

Vezane vijesti

TUZLA