31 C
Tuzla
18.07.2024.

Centralno grijanje: Odrađene velike dionice magistralnog vrelovoda u naseljima Stupine, Sjenjak, Solina i Irac

„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla vrši završne aktivnosti na zapunjavanju vrelovodnog sistema i objekata u kojima su vršeni radovi na instalacijama centralnog grijanja po nalozima otvaranim na osnovu zahtjeva Upravitelja, predstavnika i korisnika koji su imali potrebu da rade na instalacijama centralnog grijanja u objektima.

Redovno provjeramo vanjske temperature po meterološkom vremenu u 21:00 na Federalnoj meterološkoj stanici za Grad Tuzla i sezona grijanja će početi u skladu sa Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije. (član 24. stav 2. „Distributer isporučuje toplinsku energiju kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno sezona grijanja može početi  ( najranije) 01. oktobra,  a završiti  ( najkasnije) 30.aprila ,ako se mjerenjem ustanovi da  temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi  ( mjereno tri dana uzastopno u 21 sat)  120C ili manje za početak sezone ili 120C ili više za kraj sezone. Isporuka toplinske energije je kontinuirana  ( sa noćnim režimom od maximalno 8 sati )“..)

U toku remontnih aktivnost za pripremu sezone grijanja 2020/2021 odrađene su velike dionice magistralnog vrelovoda u naseljima Stupine, Sjenjak, Solina, Irac i dijelovi toplovodne mreže za koje je odrađena hladna tlačna proba i na taj način odrađena revitalizacija sistema.

U narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima u saradnji sa kolegama iz TE Tuzla bit će obavljena i tehnološka proba koja će prethoditi zvaničnom početku sezone grijanja 2020/2021 o čemu će naši korisnici biti na vrijeme obavješteni.

Vezane vijesti

TUZLA