20 C
Tuzla
20.07.2024.

Da li će danas biti potpisan ugovor o nabavci vakcina za FBiH?

Nakon što je Vlada FBiH zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da, bez odlaganja, zaključi ugovor za nabavku vakcina s jedinim ponuđačom koji je dostavio potpunu ponudu, a to je Medimpex d.o.o. Sarajevo (Sputnik V), iz ZZJZ FBiH je potvrđeno jučer da je održan sastanak na kojem je vršena detaljna provjera dokumentacije ponuđača.

Ugovor o nabavci vakcine bit će potpisan tokom današnje sjednice Vlade FBiH koja počinje u 9 sati.

Vlada je na sjednici prije dva dana zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da, bez odlaganja, zaključi ugovor za nabavku vakcina s jedinim ponuđačom koji je dostavio potpunu ponudu, a to je Medimpex d.o.o. Sarajevo (Sputnik V).

Ukupna količina vakcina koje se nabavljaju ugovorom je 500.000.

Ugovorom treba definirati da ponuđač garantuje dobro izvršenje posla, da je količina prvog kontigenta najmanje 100.000 vakcina, a rok za njegovu isporuku tri radna dana od dana potpisivanja akreditiva.

Ugovorom će biti definirano da će se plaćanje cijene vršiti sukcesivno, po isporuci vakcina i dobivanja odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za upotrebu vakcine.

Vezane vijesti

TUZLA