15.7 C
Tuzla
17.06.2024.

Da li je pronatalitetna politika Vlade TK dala rezultate?

Porodilje u Tuzlanskom kantonu već dvije godine dobijaju naknadu u iznosu od 1.000 KM od Kantonalne vlade. Ova mjera donesena je s ciljem poboljšanja nataliteta u kantonu. Prema riječima resornog ministra, već je dala određene rezultate.

„Mi smo imali određena razmatranja i provjere kakve je rezultate mjere dala. Povećano je za 4,5 posto nakon uvedene mjere u odnosu na vrijeme kada ona nije bila“, rekao je Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Ovakva mjera uvedena je u većini kantona u Federaciji BiH, međutim, pokazalo se da je bolje rezultate dala u kantonima sa manjim brojem stanovnika. Na primjer, u Zapadno-hercegovačkom kantonu, donesen je Zakon o pronatalitetnom rastu pa tako, umjesto godinu dana, djeca dobijaju podršku od kantonalne vlasti sve do polaska u školu.

„Mogu vam iz iskustva ZHK reći da smo mi donijeli odluku za svako treće i svako sljedeće dijete po 500 KM svakog mjeseca do djetetove sedme godine života. To je 42 hiljade KM za jednu porodicu koja živi na području našeg kantona“, kazao je Tomislav Pejić, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite ZHK.

Nešto slično su pokušali uvesti i vlasti u TK, tvrdi resorni ministar, međutim izostala je podrška.

„Imali smo određene ideje i prenamjene sredstava odnosno da to bude podrška porodicama sa djecom do predškolskog uzrasta međutim naišli smo na otpor tako da smo ostali pri ovoj mjeri kakva sada jeste“, ističe Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Promovisati pronatalitetnu politiku sada su odlučili i viši nivoi vlasti. Po prvi put će u Federaciji BiH biti isplaćivana jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete. Završena je Uredba koja podrazumijeva način na koji će naknade biti isplaćivane.

„Nezahvalno je reći tačan datum ali otprilike u narednih 30-tak dana bismo trebali početi sa isplatom jednokratne novčane pomoći za svu novorođenu djecu na području Federacije“, kazao je Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike

S obzirom da mladi ljudi sve više odlaze u zemlje u kojima finansijsku pomoć države za djecu dobijaju duže od godinu dana, tačnih podataka o tome da li postojeće mjere daju rezultate i da li natalit u BiH raste nema, pa bi tako rezultati pronatalitetne politike koju sada potenciraju i vlasti u našoj zemlji, trebali biti vidljivi tek kroz nekoliko godina.

Vezane vijesti

TUZLA