7.8 C
Tuzla
03.03.2024.

Da li je Zakon o roditeljima/njegovateljima djece s poteškoćama diskriminatoran?

Roditelji/njegovatelji djece sa poteškoćama u razvoju trebali bi dobiti status zaposlene osobe ukoliko Parlament FBiH usvoji Prijedlog zakona koji je danas potvrdila Vlada FBiH. Cilj Zakona je da se jednom od roditelja djece/osoba s invaliditetom prizna pravo na status “roditelja njegovatelja”, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Iako ima dobre odredbe, roditelji teško bolesne djece imaju zamjerke na sam tekst Prijedloga zakona koji kao djecu tretira samo osobe sa invaliditetom do navršene 30. godine života, iako su njihovi invaliditeti trajni i zahtjevaju cjeloživotnu brigu.

Što se tiče novog zakona, zaista nismo zadovoljni jer nikako da se uštima. Treba ga obraditi i ponovo dati na razmatranje i da se uštima i jedna i druga strana, ovako samo do 30 godina, to je lapsus, šta poslije?, pita se jedan od roditelja Rešad Barčić.

Iste zamjerke ima i Senada Sadiković: Za mene taj zakon predstavlja fašizam, diskriminaciju i imat će teške posljedice, hiljade invalida tražit će da se to poništi, jer to nigdje u svijetu nema da se odvajaju djeca od 30 pa nadalje.

Nacrt Zakona roditelj/njegovatelj  pokrenut je 2019. godine i usvojen je na Predstavničkom domu i Domu naroda. Ovaj zakon prvi put sistemski rješava problematiku kada su u pitanju porodice koje imaju dijete s invaliditetom, no čini se, ni ovaj put u potpunosti.

Sigurno neće zadovoljitii sve potrebe, neki od njih neće biti zadovoljni zakonom ali važno je krenuti od nečega. I ja sam roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju koje me treba 24 sata, znam kako je kada dijete napuni 30 godina da je puno teže nego kada je dijete mlađe ali važno je krenuti ako nešto imamo onda to možemo da dorađujemo, navodi Ines Kavalec, predsjednica Udruženja „Dajte nam šansu“.

Udruženje roditelja djece i osoba sa autizmom zajedno sa još nekoliko udruženja i nevladinih organizacija iz TK je već ukazalo na povredu ljudskih prava i diskriminatorni karakter Prijedloga zakona traživši da se Zakonom obuhvate sve grupacije osoba sa invaliditetom.

Vjerujte da ćemo uputiti akt prema Ustavnom sudu BiH da je taj Zakon diskriminacijski i da ga stave van snage, upozorava Meho Sadiković, predsjednik URDOSA.

Ukoliko ne dođe do izmjena nakon reakcija roditelja, federalni ministar rada i socijalne politike će, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će biti određena potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za priznavanje statusa roditelja njegovatelja. Roditelj njegovatelj će imati pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u FBiH u skladu sa Zakonom o radu, te na penzijsko i invalidsko, zdravstveno kao i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Prema procjenama, za provedbu ovog zakona će godišnje u budžetu FBiH trebati obezbijediti više od 27 miliona KM.

 

 

Vezane vijesti

TUZLA