8 C
Tuzla
25.02.2024.

Danas sjednica Vijeća ministara BiH, obiman predloženi dnevni red

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog odluke o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o načinu korištenja dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga strategije zaštite pravnog interesa BiH u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Informacija o analizi interesa i koristi za BiH u slučaju pristupanja inicijativi “mali šengen”, kao i Informacija o rezultatima istraživanja javnog mnijenja “Stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integracija u Evropsku uniju” provedenog u junu i julu 2021. godine.

Informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2022. godinu, kao i Informacija o realizaciji Plana implementacije “Pregled odbrane” i Akcionog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017. – 2027.” su među skoro 140 tačaka predloženog dnevnog reda koje bi trebale biti razmatrane.

Pred ministrima bi se, između ostalog, trebao naći i Prijedlog strategije za prihvat i integraciju državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji i Prijedlog akcionog plana za period 2022. – 2025. godine.

 

Vezane vijesti

TUZLA