20.5 C
Tuzla
15.07.2024.

Dogovoreni principi političkog angažmana na sprečavanju nasilja nad ženama u BiH

Predsjednice Foruma žena i predstavnice 10 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini su u Sarajevu postigle konsenzus o Principima političkog angažmana kao važan korak ka postizanju rodne ravnopravnosti i sprečavanju nasilja nad ženama.

Principi podrazumijevaju ispunjenje nekoliko ključnih obaveza: uspostaviti nultu stopu tolerancije za nasilje nad ženama u privatnom, javnom i političkom životu; osigurati da se žene i muškarci, sa svim njihovim različitostima, jednako tretiraju, te da imaju jednake prilike za učešće u radu, predstavljanju i vođenju stranke; obavezati se na djelotvoran politički angažman na nivou izvršne vlasti u sprečavanju nasilja nad ženama; te se obavezati na djelotvoran politički angažman na nivou zakonodavne vlasti u sprečavanju nasilja nad ženama.

Zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH Thomas Busch izjavio je da je Misija podržala razvoj i izradu ovih principa prepoznavajući ravnopravnost muškarca i žene kao osnovu za razvoj demokratskih principa, vrednujući potrebu za ravnopravnom zastupljenošću muškaraca i žena u političkom životu te uvjereni da je potrebno uložiti maksimalan trud u sprječavanje i rješavanje nasilja nad ženama u svim njegovim oblicima.

– Angažman po ovom pitanju, međutim, mora ići dalje od deklarativnog. Moraju se poduzeti konkretne mjere kojima će se ukloniti postojeća neravnopravnost i pružiti podrška ženama unutar stranačkih struktura – rekao je Busch.

Principi će biti predstavljeni rukovodstvima političkih stranaka radi njihovog usvajanja i provedbe.

Misija OSCE-a u BiH omogućila je održavanje tog značajnog sastanka koji je održan danas u Sarajevu, a na kojem je dogovoren konačni tekst ovih principa. Inicijativa je dio širih napora koje Misija OSCE-a u BiH ulaže u postizanje rodne ravnopravnosti i sprečavanje nasilja nad ženama u BiH, saopćeno je iz OSCE-a.

Vezane vijesti

TUZLA