15.5 C
Tuzla
20.05.2024.

Dom zdravlja Tuzla: Imenovanje v.d. direktora u skladu za zakonom

U povodu nedavnog imenovanja v.d. direktora JZNU Dom zdravlja Tuzla, ali i navoda da nisu ispoštovane zakonske procedure prilikom imenovanja,  Upravni odbor Doma zdravlja Tuzla uputio je saopćenje koje prenosimo u cjelosti:

“U cilju objektivnog izvještavanja javnosti, Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom
zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla kao jedna od najrespektabilnijih ali i među najvećim
zdravstvenim ustanovama u BiH koje osiguravaju primarni nivo zdravstvene zaštite, te istovremeno ne ulazeći u namjere iznošenja permanentnih netačnih navoda od strane „zabrinutih i dobronamjernih“ nevladinih aktivista kojim se potencijalno nanosi šteta ugledu Ustanove sa 100godišnjom tradicijom i istovremeno obmanjuje javnost, želimo ukratko iznijeti tačno činjenično stranje vezano za rad pomenute Ustanove.

Prije svega, prim. dr Suad Bijedić, spec. urgentne medicine je Odlukom o konačnom
imenovanju direktora Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla broj: 04-510-3/19. od 06.02.2019. godine imenovan za direktora Ustanove na mandatni period od 4 (četiri)godine, koji je počeo teći od 27.03.2019. godine. U skladu sa članom 98. stav 2. Zakona o upravnom postupku, četvorogodišnji mandat direktora prim. dr Suada Bijedića, spec. urgentne medicine je istekao sa danom 27.03.2023. godine.


U skladu sa navedenim, Upravni odbor Ustanove je na vanrednoj sjednici donio Odluku o
datumu isteku mandata direktora Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“Tuzla broj: 04-1517-1/23 od 16.03.2023. godine. Na istoj sjednici Upravni odbor je donio prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla i prijedlog Odluke o imenovanju prim.prof.dr.sc. Samira Mačkovića, spec. medicine sporta za VD direktora Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom
zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla kako bi Ustanova mogla nesmetano u kontinuitetu da pruža u trenutnim okolnostima najbolje moguću uslugu svim građanima Grada Tuzla.


Navedeni prijedlog Odluke je u skladu sa članom 41. Statuta Javne zdravstveno-nastavne
ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, dostavljen Osnivaču radi pribavljanja prethodne
saglasnosti za njegovo konačno imenovanje. Nakon dobijanja saglasnosti od strane Osnivača, Upravni odbor Ustanove na sjednici održanoj dana 24.03.2023. godine je donio Odluku o imenovanju prim.prof.dr.sc. Samira Mačkovića, spec. medicine sporta za vršioca dužnosti direktora Ustanove od 28.03.2023. godine, na period do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora Ustanove, a najduže do 6 (šest) mjeseci od dana imenovanja. Potrebno je naglasiti da je prim.prof.dr.sc. Samir Mačković, spec. medicine sporta, kao član Upravnog odbora ispred predstavnika stručnih radnika Ustanove, u skladu sa članom 22. stav 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora, na pomenutim sjednicama prilikom glasanja bio „suzdržan”” navodi se u saopćenju.

Vezane vijesti

TUZLA