12.8 C
Tuzla
26.05.2024.

FBiH: Do kraja 2023. svaka fabrika morat će ugraditi sistem za pročišćavanje otpadnih voda

U sljedeće dvije godine svi privredni i industrijski subjekti na prostoru Federacije BiH, koji već ispuštaju svoje tehnološke otpadne vode u okoliš, a koje ne zadovoljavaju granične vrijednosti emisije supstancija i parametara kvalitete za tehnološke otpadne vode koje vrijede u zemljama članicama EU-a, morat će imati pročišćivače, kolektore.

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku da je krajnji rok za primjenu ovih mjera 19. decembar 2023. godine. Obaveza prema EU firme, fabrike, do tog roka obavezne su izraditi detaljan dinamički plan koji sadrži popis aktivnosti i mjera s finansijskom procjenom za ulaganje (za svaku sljedeću godinu razrađeno po godinama) i smanjenje emisije otpadnih voda u okoliš s predviđenim završetkom aktivnosti.

U planu zbrinjavanja tehnoloških otpadnih voda koji je donijela federalna Vlada, između ostalog, navodi se kako najkasnije 12 godina nakon što BiH postane članica Europske unije sve komunalne otpadne vode morat će se pročistiti prije ispuštanja u osjetljiva područja. Kod ispuštanja tehnoloških otpadnih voda u javni kanalizacijski sustav svaka pravna i fizička osoba iz industrijske ili privredne djelatnosti mora za sva ispuštanja otpadnih voda osigurati odgovarajući stepen prethodnog pročišćavanja (predtretmana), koji će mu uvjetovati operator kanalizacijskog sistema.

Tehnološke otpadne vode koje se namjerava ispustiti u okoliš moraju se pročistiti kako bi zadovoljile granične vrijednosti emisije utvrđene ovom uredbom, ovisno o vrsti pravne osobe iz industrijske ili privredne djelatnosti. Također, oborinske otpadne vode koje dolaze iz benzinskih pumpi, praonica, autocesta, zračnih luka… prije ispuštanja u okoliš potrebno je prečistiti kako bi se dostigle granične vrijednosti kvalitete za parametre suspendirane tvari i mineralnih ulja.

Osim toga, bit će dužni preko ovlaštenih laboratorija obavljati ispitivanje kvalitete i kvantitete otpadnih voda, monitoring u skladu sa Zakonom o vodama. Mjerenje količina otpadnih voda, kao i uzimanje uzoraka za ispitivanje njihova fizičko-hemijskog sastava, obavljat će se na mjestu ispusta u okoliš, odnosno na tačkama priključaka tehnoloških kolektora na javni kanalizacijski sistem kako bi se mogle pratiti prosječne i maksimalne vrijednosti.

Prema planu i Zakonu o vodama Federacije BiH, mora se osigurati jednostavna inspekcija i mjerenje ukupne količine otpadnih voda, kao i jednostavno uzorkovanje otpadnih voda, tako da će vlasnici industrijskih i privrednih subjekata morati na svakom priključku tehnoloških otpadnih voda na javni kanalizacijski sistem na mjestu ispusta u okoliš napraviti tzv. revizijski šaht odgovarajućih dimenzija.

Ako postoji potreba, uzorkovanje otpadne vode i mjerenje protoka potrebno je vršiti i na ulazu u postrojenje za pročišćavanje radi praćenja zahtjeva minimalnog stupnja redukcije zagađenja propisanog ovom uredbom. Prošlogodišnje, deseto izvješće Europske komisije pokazuje kako se prikuplja 95% otpadnih voda, a 88% ih se biološki pročišćuje. Iako je taj trend pozitivan, potrebno je poduzimati daljnje napore; i dalje se 1% komunalnih otpadnih voda ne prikuplja, a više od 6% ne pročišćava se dovoljno dobro kako bi se ispunili standardi sekundarnog pročišćavanja.

Trenutna razina ulaganja u mnogim državama članicama preniska je kako bi se dugoročno postigla i održala usklađenost sa smjernicom, a nekoliko gradova Europske unije još uvijek treba izgraditi ili modernizirati svoju infrastrukturu za prikupljanje otpadnih voda te izgraditi moderna postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Vezane vijesti

TUZLA