31 C
Tuzla
19.07.2024.

FINRA organizuje međunarodnu konferenciju ”Održivi razvoj turističke destinacije”

Univerzitet FINRA Tuzla organizije 1. Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju uz podršku Turističke zajednice TK i turističkih zajednica općina i gradova TK, pod nazivom ”Održivi razvoj turističke destinacije”.

Konferencija će biti održana u petak i subotu 14. i 15. juna u Tuzli.

PROGRAM KONFERENCIJE

Prvi dan: petak, 14.6.2024. godine

Mjesto održavanja: Amfiteatar, Univerzitet FINRA Tuzla

Adresa: Mitra Trifunovića Uče br. 9, Tuzla

09:00-10:00 sati Prijava učesnika

09:40 sati Press konferencija

10:00-10:30 sati Riječi dobrodošlice i otvaranje Konferencije

Voditelj: Elmir Krivalić

10:30-12:00 Prezentacije radova- I blok

  1. Prof.dr. Ismet Kalić, Univerzitet FINRA Tuzla, Bosna i Hercegovina: OBRAZOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U TURIZMU, UGOSTITELJSTVU I GASTRONOMIJI – STANJE I PERSPEKTIVE.
  2. Prof.dr. Drago Cvijanović, Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, prof. emeritus Adil Kurtić,  Univerzitet FINRA Tuzla,  Bosna i Hercegovina: STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA U TURIZMU.
  3. Prof.dr. Drago Cvijanović, Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja, Univerzitet u Kragujevcu, Dr.sc. Radimila Bojović, nezavisni istraživač, Prof.dr. Aleksandra Vujko, Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Beograd, Republika Srbija: ZNAČAJ RURALNOG TURIZMA ZA RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA.
  4.  Prof.dr.Emeritus Midhat Jašić, Prof.dr. Kadrija Hodžić, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina, Prof.dr. Drago Šubarić, Prof.dr. Borislav Miličević, Sveučilište “Josip Juraj Štrosmajer“ u Osijeku, Republika Hrvatska: GASTRONOMIJA – MOĆAN POTENCIJAL TURISTIČKE PONUDE.
  5. Prof.dr. Kadrija Hodžić, Prof.dr.Emeritus Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina, Prof.dr. Drago Šubarić, Sveučilište “Josip Juraj Štrosmajer“ u Osijeku, Republika Hrvatska: HALAL TURIZAM – KONCEPT U NASTAJANJU.
  6. Doc.dr. Marko Jurakić, Veleučilište VIMAL, Sisak,  Republika Hrvatska: HOLISTIČKI PRISTUP OBRAZOVANJU I RAZVOJU KADROVA U TURIZMU
  7. Prof.dr. Marijana Šećibović, Prof.dr.Refik Šećibović, Visoka škola za turizam i menadžment Konjic, Bosna i Hercegovina: FLEKSIBILNO OBRAZOVANJE KAO INOVACIJA U PRIPREMANJU KADROVA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO.
  8. Ivana Karaniklić, Balkan Luxury Concierge DMC Croatia,  Matea Kregar Gliha, Ivana Ćuruvija, Miloš Ćuruvija, Hossein Dehghanmanshadi, University of Maribor Slovenia, College for business and tourism “Prof. dr. Radomir Bojković“ Kruševac Srbija, Donar Enterepreurship and Innovation Development Company Yazd Iran: THE IMPORTANCE OF HALAL TOURIST GUIDE EDUCATION IN MUSLIM-FRIENDLY TOURISM.
  9. Mahmoud Tatari, Halal control GmbH, Germany: HALAL TOURISM: MARKET POTENTIAL AND GROWTH OPPORTUNITIES.
  10. PhD Elma Šatrović, Department of International Trade and Logistics, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Türkiye: TOURISM-INDUCED ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS IN SOUTHEASTERN EUROPE

12:00-12:30 Kafe pauza

12:30-14:00 Prezentacija radova – II blok

11. Ardita BYLO, Ph.D.: FINANCIAL SUSTAINABILITY IN TOURISM: A COMPARATIVE ANALYSIS OF ALBANIA AND THE WESTERN BALKANS, Asst. Professor, Economics and Finance Department, University of New York Tirana

12. Prof. dr. sc. Muhamed Omerović: EKOLOŠKA ETIKA I EKOLOŠKA PISMENOST U FUNKCIJI RAZVOJA TURISTIČKIH DESTINACIJA, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina

13. Dr. Saša Čekrlija, Dr. Edin Bandić, Dr. Anita Mitrović Milić: ZADOVOLJSTVO TURISTIČKOM POTROŠNJOM U BIH, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Sveučilište Hercegovina, HEC Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu, Bosna i Hercegovina

14. Doc.dr.sc. Aldin Dugonjić: HALAL TURIZAM I ODRŽIVI TURIZAM, Chief Development Officer, The Bridge, Saudijska arabija

15. PhD Maia Azmaiparashvili: THE ROLE OF PROTECTED AREAS IN THE DIRECTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM IN GEORGIA,Doctor of Ecology, Associate Professor; Gori State University; Republic of Georgia, European University; Republic of Georgia

16. Dr. sc. Edin Jahić, Dr. sc. Zijad Lugavić, Dr. sc. Merima Aljić: PRIRODNA I ANTROPOGENA DOBRA GRADA TUZLE U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA – THE NATURAL AND ANTHROPOGENIC GOODS OF THE CITY OF TUZLA IN THE FUNCTION OF TOURISM DEVELOPMENT, Univerzitet FINRA Tuzla, Bosna i Hercegovina

17. Prof. dr. sc. Edis Bajić, dr. sc. Denis Husić; Admira Bakić, Ma.iur.: ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE U ODRŽIVOM RAZVOJU TURIZMA: PARTNERSTVA I SARADNJA, Univerzitet u Travniku, Bosna i Hercegovina

18. Dr. sc. Mirnesa Baraković Nurikić: UZROCI I EFEKTI SEZONALNOSTI TURIZMA U ODABRANIM ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE – CAUSES AND EFFECTS OF SEASONALITY OF TOURISM IN SELECTED COUNTRIES OF SOUTHEAST EUROPE, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

19. Dr. sc. Amra Babajić, vanredni profesor, Dr. sc. Mirnesa Baraković Nurikić MOGUĆI DOPRINOSI TURIZMA ODRŽIVOM RAZVOJU – POSSIBLE CONTRIBUTIONS OF TOURISM TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

20. Prof. dr. sc. Damir Šarić, Dr. sc. Azira Osmanović: PODUZETNIČKI POTENCIJAL MLADIH U TURIZMU – ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE IN TOURISM, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

21. Mr. Azra Sejranić, Dr.sc. Zijad Lugavić: OSTVRT NA UPOTREBU DIGITALNOG MARKETINGA U TURIZMU – REVIEW OF DIGITAL MARKETING IN TOURISM, Univerzitet FINRA Tuzla, Bosna i Hercegovina

14:00-15:00 Ručak

15:00-17:00 Prezentacija radova – III blok

22. Doc. dr. sc. Damir Alihodžić: INTEGRACIJA HALALA SA DRUGIM STANDARDIMA KVALITETE U UGOSTITELJSTVU, Agencije za cetificiranje HALALA kvalitete u BiH, Bosna i Hercegovina

23. Doc. dr. sc. Edin Glogić: ANALIZA ESG RIZIKA I PRILIKA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, Univerzitet FINRA Tuzla, Bosna i Hercegovina

24. Dr.sc. Marija Valčić, Anamarija Feher: ALTERNATIVE TOURISM – ALTERNATIVNI TURIZAM, Međimursko veleučilište Čakovec, Hrvatska

25. Prof. dr. sc. Merima Aljić, Doc. Dr. sc. Edin Jahić: RESURSI I OBRAZOVANJE – BITAN FAKTOR U AFIRMACIJI TURIZMA – RESOURCES AND EDUCATION, AN ESSENTIAL FACTOR IN THE AFFIRMATION OF TOURISM, Univerzitet “Vitez“ Travnik, Univerzitet FINRA Tuzla, Bosna i Hercegovina

26. Prof. dr.sc. Sead Noćajević, Mr. Toni Babić, Mr. Emina Salihović: OSNAŽIVANJE ŽENA U RURALNIM PODRUČJMA KORZ TURIZAM: PUT KA EKONOMSKOM RAZVOJU I AUTONOMIJI U BOSNI I HERCEGOVINI, Univrezitet FINRA Tuzla, OPZ Agrofood Bratunac, Bosna i Hercegovina

27. Doc. dr. sc. Arnela Smajić Bećić: UTICAJ GASTRONOMSKE PONUDE NA POSJETU TURISTA SA POSEBNIM NAČINOM ISHRANE, Univerzitet FINRA Tuzla, Bosna i Hercegovina26. Tibor Rodiger, Anamarija Feher, Marija Valčić: GOSPODARENJE BAŠTINOM – EKONOMSKO VREDNOVANJE BAŠTINE, Međimursko veleučilište Čakovec, Hrvatska

28. Azra Milić: DIGITALIZACIJE TURISTIČKIH SADRŽAJA I NEFORMALNE EDUKACIJE KADROVA U TURIZMU, Turistička agencija Globe inside, Kladanj, Bosna i Hercegovina

29. Prof. dr. sc. Ismet Kalić, Mr. sc. Nermina Ćatić, Mr. sc. Tarik Ćatić: SPECIFIČNOSTI INVESTIRANJA I FINANSIRANJA U TURIZMU, Univerzitet FINRA Tuzla, Bosna i Hercegovina

17:00-17:30 Zaključci 1. dana Konferencije

…………………………………………………………………………………………………………..

Drugi dan: subota, 15.6.2024. godine

Mjesto održavanja: Panonska jezera, Tuzla

Vrijeme: 10:00-13:00 sati

PANEL DISKUSIJE SA TEMAMA:

Voditelj Elmir Krivalić

10:00-11:00 sati

1. Obrazovanje i stručno osposobljavanje kadrova u turizmu, ugostiteljstvu i gastronomiji – ključni faktor održivog razvoja turističke destinacije.

Moderatori: prof.dr.sc. Ismet Kalić, Profesor Emeritus Midhat Jašić,

Panelisti: Nermin Hodžić, direktor Cooking Academy Sarajevo; doc.dr. Arnela Bečić Smajić, Mr.sc. Toni Babić, Univerzitet FINRA Tuzla; Dževad Sakić, direktor Grand Hotel Tuzla; Asim Bečić, direktor Gouldenturs Tuzla, Edin Hasić direktor TransTurist Tuzla, i direktori, menadžeri hotela, restorana, ugostiteljskih objekata.

11:00-12:00 sati

2. Inovativni pristup brendiranju turističkih proizvoda i turističke destinacije – primjeri dobre prakse, definiranje i pozicioniranje turističkih proizvoda općina i gradova Tuzlanskog kantona i kreiranje zajedničke turističke ponude Tuzlanskog kantona.

Moderatori: Doc.dr.sc. Zijad Lugavić, gradonačelnik Grada Tuzla, Direktor TZ TK Miralem Mešković; Alma Jaganjac, direktorica TZ Grada Tuzla.

Panelisti: Maid Porobić, direktor Panonica d.o.o. Tuzla; direktori turističkih zajednica općina i gradova TK, Brčko distrikta BiH i drugih opština i gradova iz BiH.

12:00-13:00 sati

3. Nasljeđe, tradicija i kultura kao temelj brendiranja turističke destinacijedefiniranje i promoviranje autentičnosti i lokalnog identiteta.

Moderatori: doc.dr.sc. Edin Jahić, Univezitet FINRA Tuzla, Prof.dr.sc. Edis Bajić, Prof.dr. Muhamed Omerović

Panelisti: direktor Arhiva Mr.sc. Omer Zulić, direktor Muzeja Istočna Bosna Ljubiša Veljković, Nataša Perić i drugi stučnjaci iz ove oblasti.

ZAKLJUČCI I PORUKE 1. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE

NAPOMENA:

Tokom panel diskusije vrhunski kuhar Nermin Hodžić, direktor Cooking Academy Sarajevo, će sa najboljim kuharima iz Bosne i Hercegovine i Regiona, pripremati tradicionalna jela bosanske kuhinje i jela internacionalne kuhinje i dijeliti prisutnim na panel diskusiji.

Vezane vijesti

TUZLA