15 C
Tuzla
22.05.2024.

Glavna tema današnjeg sastanka Kriznog štaba FBiH nova školska godina

Na današnjem sastanku predstavnika Zavoda za javno zdravstvo FBIH i kriznog štaba ministarstva zdravstva FBIH, najviše govora bilo je o novoj školskoj godini.

Kako je kazao Sanjin Musa, epidemiolog u ZZJZ FBIH, sutra bi zajednički trebali donijeti finalne zaključke, razmijeniti mišljenja i viđenja i sve što je do sada urađeno kada je u pitanju nova školska godina. Jedan od prijedloga je da školska godina ne počne prije 15. septembra. Epidemiološka situiacija je dobra, ali još uvijek nije dovoljno stabilna da bismo rizikovali napraviti neki pogrešan korak.

Napomenuo je, kako je zatvaranje škola bila  jedna od najčešćih primjenjenih intervencija sprečavanje širenja kovida u svijetu. Sama činjenica da su do sredine aprila 192 zemlje u svijetu zatvorile škole i na taj način uticale na 90 posto učenika u svijetu.

„Međutim, sasvim je izvjesno da zatvaranje škola kao odgovor na pandemiju je i neizbježan rizik za obrazovanje, zaštitu i blagostanje djece. Otvaranje škola se mora izvesti na siguran način i u skladu sa općim javnozdravstvenim odgovorom zemlje na kovid 19. Odluka o ponovnom otvaranju škola iziskuje širu diskusiju svih zainteresiranih strana, posebno ministarstava, a ta diskusija je intenzivirana i sutra bi trebali doći do mogućeg rješenja zajednički na sastanku sa svim akterima“, pojasnio je Musa.

Tvrdi da ono čime su se vodili i u razmatranju cjelokupne situacije je rizik po samu djecu jer je prioritet zaštita zdravlja same djece, a osim toga rizik od sekundarnog prijenosa infekcije i koliko bi  upravo otvaranje škola i prijenos infekcije dalje iz škole u domaćinstvo doprinijelo pogoršanju opće epidemiološke situacije.

„Otvaranje škola u punom kapacitetu nosi zapravo najveći rizik kod prenosa kovida 19 i nastajanja žarišta, odnosno do šireg prenosa u zajednici. Potpuni prelazak na alternativne vidove, na primjer putem medija ili online platforme svakako nosi najmanji rizik, ali ono ne može biti jedino prihvatljivo rješenje. Za neke uzraste i potpuno nesprovodivo, na primjer za djecu do do četvrtog razreda osnovne škole. Tako da smatramo da je kombinacija ova dva pristupa najoptimalnija varijanta“, naglasio je Musa.

Otvaranje škola za određene uzraste, za manji broj đaka u grupi da bi se na taj način ograničila interakcija između samih grupa, kao i između đaka i osoblja, te strogo pridržavanje higijenskih mjera. Prema dostupnim podacima smatramo da je najpreporučljivije otvoriti škole za đake do četvrtog razreda, jer na taj način otvaramo prostornu mogućnost da se pridržavaju svih mjera kako bi se spriječio prijenos infekcije i otvaramo mogućnost da se razmotri otvaranje nastave u učionici za učenike prvih razreda srednjih škola, dodao je Musa.

Vezane vijesti

TUZLA