25.5 C
Tuzla
24.06.2024.

Glavni vanjskotrgovinski partner BiH i dalje Evropska unija

Glavni vanjskotrgovinski partner BiH je i dalje EU sa 65,3 posto učešća u ukupnom bh. obimu robne razmjene, jedan je od zaključaka petog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje koji je održan putem video-konferencije.

U 2020. godini zabilježen je kako pad uvoza iz EU (13,9 posto), tako i pad izvoza u EU (8,3 posto). Istovremeno, zabilježen je rast stope pokrivenosti uvoza izvozom od 4,5 posto. Među ostalim, BiH je u EU u 2020. godini po produženom ATM (Autonomne trgovinske mjere) režimu izvezla povrća za devet posto i voća za tri posto više u odnosu na prethodnu godinu, a porastao je i izvoz određenih vina.

Evopska komisija je izrazila zabirnutost zbog prijedloga uvođenja taksi na uvoz određenih vrsta mesa iz EU, te je ohrabrila BiH da što prije dovrši pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

Komisija je pozdravila imenovanje Vijeća za mjeriteljstvo BiH i ratifikaciju Multilateralne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, a što su prioriteti iz Analitičkog izvještaja.

Komisija je pozvala vlasti u BiH na usvajanje cjelodržavne strategije za infrastrukturu kvalitete i Strateških smjernica za harmonizaciju podrške razvoju MSP i preduzetništva u BiH.

Komisija je pozdravila do sada uložene napore nadležnih entitetskih vlasti na uspostavljanju online registracije poslovnih subjekata, te pozvala na daljnje pojednostavljenje i usklađivanje procesa registracije u oba entiteta.

Delegacija BiH je upoznala Komisiju da je planirano da primjena Zakona o carinskoj politici u BiH koji podrazumijeva „carinu bez papira“ i NCTS sistema (Novog kompjuterizovanog i tranzitnog sistem) započne 1. jula ove godine.

Komisija je pozvala vlasti u BiH da što prije usvoje novi zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije, te da usklade akcize na pivo s propisima EU.

Evropska komisija je primila k znanju da je Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg na snazi do 1. juna tekuće godine, te izrazila očekivanje da mjere neće biti produžene, saopćeno je iz Direkcije z evropske integracije BiH.

Petim sastankom Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje sa bh. strane je kopredsjedavala Brankica Pandurević, pomoćnica ministra u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a sa strane EU Ingrid Jenezova iz Generalne uprave za proširenje i politiku susjedstva. Teme sastanka bile su vezane za slobodno kretanje roba, industrijsku politiku, mala i srednja preduzeća, oporezivanje, carine i trgovinu, saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije BiH.

Vezane vijesti

TUZLA