11.7 C
Tuzla
29.02.2024.

GO SDA Tuzla: Imamović i većina u GV Tuzla podrivaju osnovna načela parlamentarne demokratije

Na danas održanoj press konferenciji predsjednik SDA Tuzla Salko Zildžić i vijećnik i nosioc liste na predhodnim  lokalnim izborima sa najvećom podrškom birača u Tuzli prof. dr. Zijah Rifatbegović, osvrnuli su se na rad GV Tuzla i matematičke većine koju predvodi gradonačelnik Imamović, kako u kontekstu obaveza prema građanima u ispunjavanju obećanja tako i u kontekstu pokušaja gušenja opozicionog djelovanja SDA Tuzla u  Gradskom vijeću Tuzla.

– Nepoštivanje volje birača koji su glasali za SDA Tuzla ogleda se u nedemokratskom oduzimaju prava  SDA-u Tuzle, imajući u vidu izborni kapacitet i podršku građana Tuzle da predloži svoje predstavnike u radna tijela Gradskog vijeća i Savjete mjesnih zajednica. Uprkos tome što samostalni vijećnici nisu prepoznati Izbornim zakonom ili Zakonom o finansiranju političkih stranaka, vladajuća većina odlučila je sve SDA pozicije prepustiti izbačenim i odmetnutim vijećnicima iz SDA a kako bi time umanjila glas opozicije u Tuzli. Mi im poručujemo da u tome neće uspjeti i da će se glas građana koji ne misle kao gradonačelnik Imamović još glasnije čuti a potvrda naše teze je i činjenica da su na pozicije SDA u GV Tuzla mahom imenovani predstavnici drugih stranaka što je samo po sebi dodatni neuspjeh onih koji su mislili ugasiti opozicioni glas u Tuzli. Većina predvođena gradonačelnikom Jasminom Imamovićem onemogućila nam je je de predložimo svoje predstavnike u radna tijela Gradskog vijeća i povjereničke odbore u savjetima mjesnih zajednica. Mi smo ranije dobili dokument po kojem SDA treba imati 44 predstavnika u savjetima mjesnih zajednica, kao i 19 predstavnika u radnim tijelima Gradskog vijeća. Ovdje se radi o mogućoj trgovini utjecajem i to pozicijama i resursima SDA, a sve na uštrb glasača SDA. Sve ovo ima za cilj da se mi kao najjača opoziciona stranka destabiliziramo. Na pozicije koje pripadaju SDA sada su imenovani ljudi koji su bili na listama drugih političkih subjekata, većinom iz Pokreta demokratske akcije (PDA). Kada su u pitanju savjeti mjesnih zajednica naš prijedlog je odbijen, a onda su usvojili prijedlog kluba samostalnih vijećnika, iako on ne postoji ni u kakvoj raspodjeli pozicija, jer ih nije bio na izborima. U skladu s Izbornim zakonom BiH i Zakonu o finansiranju političkih partija nigdje ne postoje samostalni vijećnici, ali je Gradsko vijeće njih poistovijetilo sa nezavisnim vijećnicima i tako obmanuli javnost. Dakle, dobili smo samo dvije pozicije u komisijama, a za mjesne zajednice odbili su sve naše prijedloge. Uz sve to finansiranje SDA u GV Tuzla smanjeno je za 50 posto, čime su obesmislili taj proces, jer su tim novcem platili vijećnike da dižu ruke kako većina kaže  – kaže predsjednik Gradskog odbora SDA Salko Zildžić.

Gradski odbor SDA Tuzla upozorava građane Tuzle da je u toku veoma opasan proces političke korupcije i destrukcije demokratskog političkog ustroja.

Vladajuća većina u GV Tuzla okupljena oko Jasmina Imamovića, narušavajući temeljna demokratska načela, norme i zakone, a u namjeri da obnovi jednopartijsku  političku strukturu i učvrsti autoritarnu vlast jednog čovjeka, kupuje pojedince koji su u gradsko vijeće izabrani sa liste Stranke demokratske akcije, a nakon toga se proglasili samostalnim vijećnicima.

-U tom cilju mijenjaju Poslovnik o radu pokušavajući legalizirati djelovanje koje uveliko podsjeća na trgovinu uticajem. U zamjenu za neprincipijelnu podršku često nelogičnim i sumnjivim odlukama ovim vijećnicima se dodijeljuju pozicije u radnim tijelima Gradskog vijeća kao i u savjetima mjesnih zajednica, koje po zakonu i normativnim aktima, koja su važila pri konstituisanju Gradskog vijeća, pripadaju Stranci demokratske akcije, kao drugoj po snazi, prema ostvarenim izbornim rezultatima.

Promjenom člana 25. Poslovnika o radu GV Tuzla kojim je regulisano da je sastav radnih tijela „proporcionalan zastupljenosti političkih subjekata, koji participiraju u Gradskom vijeću“, tako da se omogućava samostalnim vijećnicima da predlažu svoje članove u radna tijela i komisije, načinjeno je normativno-pravno i političko nasilje, nad veoma krhkim demokratskim političkim sistemom i podstaknuto dodatno nepovjerenje građana i birača u  opravdanost uključivanja u izborni proces.

Do sada, Važećim Poslovnikom o radu GV Tuzla u članu 23a propisano je „Ako u toku trajanja mandata neki od vijećnika istupi iz Kluba vijećnika političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata na čijoj listi su se kandidovali, takva promjena ne utiče na status i finansiranje rada političkih subjekata u Gradskom vijeću, što se uređuje odlukom, koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i na osnovu zvaničnih izbornih rezultata objavljenih u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Bilo je i ranije slučajeva napuštanja stranačkih klubova u Vijeću, ali do sada nije bio slučaj da vladajuća većina i gradonačelnik na ovakav način ignorišu izbornu volju velikog broja svojih građana koji su svoje povjerenje prvenstveno dali stranci a ne kandidatima. Nije nikada do sada pokazana takva drskost u djelovanju koje bi se moglo okarakerisati kao trgovina utjecajem u kojoj se materijalnim i institucionalnim resursima građana osigurava matematička podrška i pokriće za sve što rade gradska uprava i gradonačelnik.

-U prošlom mandatu imali smo situaciju da je nekoliko vijećnika napustilo SDP i prešlo u novu stranku Socijaldemokrate BiH. Njima tada nije bilo dozvoljeno da formiraju klub samostalnih vijećnika. Sada je to omogućeno za četiri bivša člana SDA i ne samo to, nego njima, kao samostalnim vijećnicima, pripadaju pozicije na koje po Izbornom zakonu pravo ima stranka na osnovu rezultata. Izborni zakon BiH ne poznaje institut samostalnih vijećnika, postoje samo nezavisni vijećnici, oni koji su izborili ulazak u određeno zakonodavno tijelo neovisno od političkog subjekta – kaže Zijah Rifatbegović.

Ovo nije moguće drugačije razumjeti nego kao pokušaj da se zada težak i konačan politički udarac direktnom konkurentu na predstojećim opštim izborima. Međutim, u tome se varaju i gradonačelnik Imamović i njegovi sateliti. Pripadajuća novčana sredstva koja su izmjenama Poslovnika oduzeta Stranci demokratske akcije, kao i uskraćene pozicije u radnim tijelima Vijeća i u savjetima mjesnih zajednica sigurno je neće demotivisati naše članove i simpatizere u političkom djelovanju na patriotskoj i demokratsko-građanskoj probosansko-hercegovačkoj platformi Stranke demokratske akcije i na Programu za bolju Tuzlu -kazao je između ostalog vijećnik SDA u GV Tuzla  Zijah Rifatbegović.

Vezane vijesti

TUZLA