15 C
Tuzla
23.02.2024.

Grad Tuzla: Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, objavila je dnas JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija.

Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu za projekte neprofitnih organizacija sa sljedećih grantovskih pozicija:

1. „Grantovi neprofitnim organizacijama – udruženja, organizacije i fondacije”
2. „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za RomeGrada Tuzla”
3. „Grantovi za ostale nacionalne manjine”
4. „Grantovi neprofitnim organizacijama – sport”
5. „Grantovi za projekte za mlade”

Podrška će se pružiti za projekte neprofitnih organizacija, koji se realizuju u prioritetnim oblastima određenim važećim strateškim dokumentima Grada Tuzle. Dodjela finansijskih sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a krajnji rok za predaju aplikacija je 27.05.2021. godine.

Za ovaj Javni poziv u Budžetu Grada Tuzle za 2021. godinu planirano je ukupno 282.705,68 KM. Set dokumentacije za prijavu na Javni poziv kao i Smjernice za aplikante mogu se preuzeti na zvaničnoj web stranici Grada Tuzle, na linku:

http://grad.tuzla.ba/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-dodjelu-finansijskih-sredstava-iz-budzeta-grada-tuzle-za-podrsku-projekata-neprofitnih-organizacija-4/

Vezane vijesti

TUZLA