16.7 C
Tuzla
03.03.2024.

Grad Tuzla: Poziv za poljoprivrednike za ostvarivanje novčane podrške

Poljoprivredni proizvođači iz Tuzle, i to fizička lica u statusu individualnih poljoprivrednih proizvođača, te pravna lica i obrti registrovani za poljoprivrednu djelatnost, sa prebivalištem odnosno poslovnim sjedištem na području grada Tuzle, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i koji su u tekućoj godini pravovremeno prijavili planiranu proizvodnju,mogu podnijeti zahtjeve za ostvarivanje prava na novčane podrške Grada Tuzla, za ostvarenu biljnu i animalnu proizvodnju i za ulaganja u nabavku novih poljoprivrednih sredstava (plastenici i muzne krave), realizovanu u 2021. godini.

Novčane podrške Grada Tuzla isplatit će se Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu, iz sredstava osiguranih za podršku primarne poljoprivredne proizvodnje.

Izuzetno, zahtjeve za ostvarivanje novčane podrške po osnovu nabavljenih poljoprivrednih sredstava u 2021. godini (i to za nabavljene plastenike i muzne krave), mogu predati i podnositelji koji nisu upisani u RPG (start-up proizvođači u poljoprivredi), ali su dužni istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za novčanu podršku podnijeti i zahtjev za registraciju poljoprivrednog gazdinstva i prijaviti planirani obim proizvodnje za 2021. godinu.

Zahtjevi za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Tuzla podnose se na propisanim obrascima, a mogu se predati direktno putem Pisarnice Grada Tuzla (Šalter sala), svakog radnog dana, u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.
Zahtjevi za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji mogu se početi predavati od 07.07.2021. godine, a krajnji rok za predaju zahtjeva je do 16.08.2021. godine.

Obrasci zahtjeva na kojima je navedena dokumentacija koja se obavezno prilaže, te obrasci pratećih izjava, mogu se preuzeti na info pultu u Pisarnici Grada Tuzle ili na web stranici Grada Tuzle, www.grad.tuzla.ba, u sekciji: Javni pozivi i oglasi.

 

Vezane vijesti

TUZLA