27.8 C
Tuzla
25.05.2022.

Grad Tuzla sutra će objaviti Javni poziv za sufinansiranje mjera za smanjenje aerozagađenja

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle u ponedjeljak,17.januara objavit će  godišnji Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle.

Tekst Javnog poziva biće objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Tuzle (grad.tuzla.ba), kao i na oglasnim pločama mjesnih zajednica na području grada Tuzle.

Ukupan iznos sredstava predviđen za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2022. godini je 1.390.651,94 KM.

Grad Tuzla je u postupcima po zadnja tri javna poziva objavljena u junu i septembru 2020. godine i u februaru 2021. godine izdvojio 1.480.000 KM za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u više od 500 individualnih stambenih i individualnih stambeno-poslovnih objekata na području grada Tuzle, odnosno u više od 500 objekata izvršena je zamjena uređaja za zagrijavanje sa pogonom na fosilna goriva ekološki prihvatljivim uređajima za zagrijavanje, i to toplotnim pumpama, kotlovima sa pogonom na drvnu biomasu (peći na pelet) i kompaktnim toplinskim podstanicama. Također, sufinansirano je iz budžeta Grada Tuzle i utopljavanje objekata u kojima se planira ugradnja toplotnih pumpi.

U navedenim postupcima nabavka toplotnih pumpi i utopljavanje objekata u kojima se planira ugradnja toplotnih pumpi sufinasirani su iz budžeta Grada Tuzle u iznosu od 50% vrijednosti investicije a ne više od 5.000 KM, nabavka peći na pelet sufinansirana je u iznosu od 50% vrijednosti investicije a ne više od 2.000 KM, dok je nabavka kompaktnih toplinskih podstanica sufinansirana u iznosu od 50% vrijednosti investicije a ne više od 4.000 KM.

 

POSLJEDNJE DODANO