7.8 C
Tuzla
19.04.2024.

HDZ BiH Tuzla: Upozorenje na nezakonito postupanje

Vjećnici u Gradskom vijeću Tuzla započeli su mandate svečanom izjavom “Svečano izjavljujem, da ću povjerenu dužnost vijećnika Gradskog vijeća Tuzla obavljati savjesno, pridržavati se Ustava Bosne i Hercegovine, Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustava Tuzlanskog kantona, zakona i Statuta i zalagati se za ljudska prava i slobode i da ću u svim prilikama štititi interese države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla i ravnopravnost naroda i građana.”

Ako i dalje ostaju pri izjavljenoj zakletvi želimo ih još jednom upozoriti da prilikom donošenja odluke o imenovanju Savjeta Mjesnih zajednica krše:

– Statut općine Tuzla člank 83.c: „Savjet mjesne zajednice bira i razrješava Općinsko Vijeće Tuzla, prema izbornim rezultatima sa posljednjih provedenih općinskih izbora, uvažavajući izborne rezultate u mjesnoj zajednici u kojoj se vrši izbor članova Savjeta mjesne zajednice“.

Pozivamo “nevidljivog i stručnog” predlagača da javnosti pojasni kako je prilikom raspodjele mandata u Mjesnim zajednicama primjenio ovaj članak. Neka obznane tu matematičku formulu jer vjerojatno će dobiti prestižne nagrade za taj novi model izračuna raspodjele mandata! Pozivamo vijećnike (SDP, TA, SBB, SD, Naša stranka, SBiH, PZP, PDA, SDA) koji će danas glasovati da ponude pojašnjenje kako su to izračunali i sebi dodijeli mandate.

– Zakon o principima lokalne samouprave Federacije Bosne I Hercegovine i to članak 24. i 28. kojim je propisano “Statutom mjesne zajednice u skladu sa statutom jedinice lokalne samuprave I aktom o osnivanju , utvrđuju se poslovi koje vrši mjesna zajednica, organi I postupak izbora, organizacija I rad organa, način odlučivanja I druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice”.

Dakle, aposlutno je jasno, a što je potvrđeno i kroz stručna Mišljenja Federalnog ministarstva pravde (broj akta 09-49-2724/13 od 08.07.2013. godine i 09-49-1788/17 od 25.04.2017. godine) koje je dostavljeno vijećnicima da je način izbora savjeta MZ u Tuzli protuzakonit!

– Donošenjem protuustavne, protuzakonite i protustatutarne Odluke o imenovanju Savjeta MZ vijećnici GV Tuzla krše članak 13. Zakona o principima loklane samouprave FBiH u kojem stoji “ Članovi vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti”.
Nepoštivanje Zakona je kažnjivo!

– Pozivamo Tajnika Gradskog vijeća Tuzla da sukladno svojim profesionalnim obvezama i odgovornosti koju ima upozori vijećnike na protuustavno, protuzakonito i protustatutarno djelovanje. Budući da je isti postupak nasrtaja na Ustav, Zakon i Statut bio i u prethodnim sazivima poznate su okolnosti i pravne norme.

– Pozivamo Povjerenstvo za statutarna pitanja i propise GV Tuzla da konačno počne štiti zakonitost predloženih materijala na sjednici Gradskog vijeća. Tražimo da održe sjednicu povjerenstva i temeljem svih dosadašnjih poznatih pravnih akata i normi upozore vijećnike na kršenje Zakona i Statuta.

– Pozivamo da se za prdložene kandidate dostave PBA1 obrazac jer u prijedlozima ima osoba koje ne žive u Mjesnoj zajednici za koju su predloženi što je također suprotno Statutu.

Vijećnici u Gradskom vijeću Tuzla (mandat 2020.-2024.) zaklinjali su se u Ustav i Zakon i obećavali donošenje Statuta Grada Tuzla odmah nakon preuzimanja mandata prema kojem će urediti i Mjesnu zajednicu. To se nažalost neće dogoditi čime i dalje ostajemo jedina lokalna zajednica koja nema valjan Statut i mjesnu samoupravu!!!
Na takav način sva obećanja o nekakvom novom zamahu, progresivnim idejama, i svim drugim olako datim obećanjima su zapravo samo predstava za javnost, navodi se u saopćenju Gradskog odbora HDZ BiH Tuzla.

Vezane vijesti

TUZLA