Hodžić: Rezultati Strategije za borbu protiv korupcije bit će vidljivi već naredne godine

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Imajući u vidu situaciju sa sveopćom prisutnosti korupcije u našoj zemlji, a samim tim i u administrativnom području TK, izrađena je Strategija i prateći Akcioni plan za borbu protiv korupcije. Strategija i Akcioni plan opredijeljeni su strateškim ciljevima za borbu protiv ove pošasti.

Svjesni takve situacije i svjesni da se stanje korupcije pogoršava, odlučni smo da napravimo velike rezove. Prvi korak ka tom rezu je Strategija koju danas prezentiramo” – naglasio je Kadrija Hodžić, premijer TK.

Strategija označava čitav set institucionalnih normi, zakona i praćenja onoga što bi trebalo spriječiti problem korupcije. Danas je prezentovan set mjera koje će biti urađene u prvoj godini.

Napravili smo nekoliko zakona o prijavljvanju, evidentiranju imovine dužnosnika, donijeli smo zakon o javnoj službi u kojoj samo prvi na listi može biti primljen kada je u pitanju zapošljavanje, donijeli smo Ured za borbu protiv korupcije i donijeli smo kao Vlada odluku da ne zapošljavamo članove porodice” – istakao je premijer.

Misija OSCE-a pozdravila je inicijalne korake koje je učinila Vlada TK u rješavanju ovog problema.

Tek provedba ovih dokumenata će donijeti rezultate. Upravo zbog toga smo organizovali ovaj sastanak kako bismo govorili o aktivnostima koje će poduzeti sve institucije u cilju provedbe Akcionog plana. Ovdje je važno reći da je međusobna razmjena informacija od ključne važnosti kako bi se mogli pratiti provedba i rezulztati mjera” – kazala je Dragica Karadžin, službenica za demokratski razvoj ureda OSCE-a Tuzla.

Ova Strategija provodit će se u naredne četiri godine, a prema riječima premijera, prvi rezultati očekuju se već naredne godine.