15 C
Tuzla
22.07.2024.

Izmjena Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Prethodno je informirano o Informaciji u vezi sa početkom primjene novog carinskog zakonodavstva, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.

Izmjenama se pomjera rok za primjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini sa 1. jula na 1. august 2021. godine.

Na taj način otvoren je prostor za donošenje novog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, što je preduslov da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i osigura se istovremena primjena tog i Zakona o carinskoj politici u BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine 16. juna 2021. godine i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Na sjednici je usvojena Informacija Ministarstva finansija i trezora u vezi sa članstvom i zastupanjem Bosne i Hercegovine u Inkluzivnom okviru za BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – erozija porezne osnovice i premještanje dobiti) i Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe.

Informacija će biti dostavljena Predsjedništvu BiH, uz prijedlog da se ovlasti Ministarstvo finansija i trezora BiH da zastupa Bosnu i Hercegovinu u tim međunarodnim organizacijama, uz prethodnu saglasnost nadležnih institucija entiteta i Brčko distrikta BiH kada su u pitanju direktni porezi.

Ta informacija je usvojena uoči planiranog plenarnog sastanka Inkluzivnog okvira za BEPS.

Bosna i Hercegovina je ranije pristupila Inkluzivnom okviru za BEPS (2019. godine) i OECD-ovom Globalnom forumu (2018. godine), čime se pridružila članicama ovih organizacija u njihovim naporima za postizanje poreske transparentnosti, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Vezane vijesti

TUZLA