12.8 C
Tuzla
16.06.2024.

Izmjenom Zakona uvodi se potpuna transparentnost javnih nabavki u BiH

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrali su na današnjoj sjednici principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje je predložilo Vijeće ministara BiH.

Među razlozima za donošenje predloženog zakona navodi se da je to jedan od 14 prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu, potom daljnja harmonizacija s direktivama EU, što je jedna od obaveza BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Također je navedeno da je Strategijom razvoja sistema javnih nabavki za period od 2016. do 2020. godina predviđeno da se donesu izmjene Zakona o javnim nabavkama, kao i to da su pet i po godina od početka primjene Zakona kao i analizom efekata njegove primjene uočeni određeni problemi u primjeni pojedinih odredbi, te je potrebno izmijeniti one dijelove koji su u primjeni identificirani kao problem.

Predsjedavajući Kluba poslanika Stranke demokratske akcije (SDA) Adil Osmanović je, tokom diskusije, napomenuo da je usvajanje izmjena tog zakonskog rješenja jedan od prioriteta koji BiH treba ispuniti u svom kretanju ka euro integracijama.

Smatra da se ovim izmjenama vrši poboljšanje postojećih rješenja u Zakonu o javnim  nabavkama i uklanjaju tehnički nedostaci važećeg zakona.

Kazao je da se ovim izmjenama uvodi širi set izuzeća od primjene Zakona, unapređuje se postupak uvida u ponude, vrši dalja profesionalizacija ugovornih organa, uvode službenici za javne nabavke te uvodi prethodna provjera tržišta od strane ugovornih organa.

Također, uvodi se podjela predmeta nabavke na lotove s ciljem stimulacije malih i srednjih preduzeća na učešće u postocima javne nabavke, a uvodi se i potpuna transparentnost javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Na dnevnom redu današnje sjednice je i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, a kojim se omogućava bolja zaštita svjedoka.

Dopunama se vrši usaglašavanje Zakona o parničnom postupku u BiH i Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i omogućava svjedocima koji svjedoče pod mjerama zaštite u krivičnom postupku kontinuirana zaštita identiteta u toku naknadnog pokretanja parničnog postupka za naknadu štete.

Poslanici nisu iskazali interes za raspravu o predloženom zakonu, a o njemu, kao i o ostalim tačkama dnevnog reda izjasnit će se nakon što iscrpe raspravu o svim tačkama.

Vezane vijesti

TUZLA