17.8 C
Tuzla
21.05.2024.

Javni konkurs za prijem doktora u Dom zdravlja Tuzla

Javna zdravstveno – nastavna ustanova Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca na sljedeće radne pozicije:
  1. Ordinirajući doktor u timu porodične medicine  u Odjeljenju u sjedištu sa ambulantama – Služba opšte-porodične medicine – 4 izvršioca
  2. Ordinirajući doktor u timu u Dispanzeru za školsku djecu i omladinu – Služba opšte-porodične medicine – 1 izvršilac
  3. Ordinirajući doktor u timu hitne medicinske pomoći  u Odjeljenju hitne medicinske pomoći – Timovi hitne medicinske pomoći-  Služba hitne medicinske pomoći – 4 izvršioca
  4. Specijalista medicinske biohemije u Odjeljenju: Biohemijsko-hematološki laboratorij u Službi medicinske dijagnostike – 1 izvršilac
  5. Ordinirajući doktor u multidisciplinarnom timu u Centru za fizikalnu rehabilitaciju – Službe u zajednici – Službe u  zajednici i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita – 2 izvršioca
  6. Ordinirajući doktor u Multidisciplinarnim timovima za mentalno zdravlje – Centar za mentalno zdravlje Službe u zajednici – Službe u  zajednici i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita – 1 izvršilac.

Tekst Javnog konkursa i prijavni obrazac možete preuzeti na linkovima:

1 – Javni konkurs – tekst, ordinirajući doktori -puno radno vrijeme

2 – Javni konkurs – tekst, ordinirajući doktori – nepuno radno vrijeme

3 – Javni oglas – tekst, medicinska sestra-tehničar

4 – Javni oglas – tekst, Služba tehničkih poslova

PRIJAVNI-OBRAZAC za Javni konkurs

PRIJAVNI-OBRAZAC za Javni konkurs

Konkurs je objavljen 12. aprila 2024. godine i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja, a počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje.

Prijave na Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama putem pošte ili lično na adresu, UZ OBAVEZNU NAZNAKU NA KOVERTI ZA KOJE RADNO MJESTO KANDIDAT APLICIRA:

Javna zdravstveno-nastavna ustanova
Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla
75000 T U Z L A
Ul. Albina i Franje Herljevića broj 1

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS
“Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos /navesti poziciju/_____“ sa naznakom „NE OTVARATI”

Vezane vijesti

TUZLA