23.9 C
Tuzla
20.05.2024.

JKP “Komunalac” Tuzla – Proljetna akcija odvoza kabastog otpada

Iz godine u godinu, Javno komunalno preduzeće ”Komunalac” Tuzla organizuje proljetnu akciju odvoza krupnog i kabastog otpada. Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada i to su uglavnom stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Otpad će se odlagati za korisnike usluga u kolektivnom smještaju pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza istog.

Ovogodišnja akcija odvoza krupnog i kabastog otpada vršit će se od ponedjeljka 12. aprila do nedjelje 18. aprila, potvrdili su u JKP “Komunalac” Tuzla.

Iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila, te zeleni otpad ne svrstavaju se u krupni i kabasti otpad i kao takvi neće biti prikupljani tokom ove akcije. Odvoz krupnog i kabastog otpada tokom trajanja akcije predviđen je do kraja sedmice odnosno 27. oktobra u vremenu od 8 do 14 sati.

Vezane vijesti

TUZLA