JKP Komunalac Tuzla: Svi resursi na raspolaganju Civilnoj zaštiti

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

JKP Komunalac Tuzla od jučer ima pojačane aktivnosti na terenu zbog olujnog nevremena koje je pogodilo grad. Pored poplavljenih objekata, evidentirana su i klizišta kao i oštećenja puteva usljed izlijevanja rijeka i nanosa veće količine zemlje i mulja.

Aktivnosti su se ogledale u pranju čišćenju otklanjanju mulja na određenim lokacijama, bilo je aktivosti na određenim saobraćajnicama gdje smo otklanjali posipni materijal koji se spustio na saobraćajnice, bilo je aktvnosti u MZ Solina, Dokanj, pratimo situaciju i sve resurse smo stavili na raspolaganje Gradskom štabu civilne zaštite, ističe Admir Bećirović, direktor JKP Komunalac Tuzla.

Česte kiše i loši vremenski uslovi otežavaju i održavanje zelenih površina u gradu.  JKP Komunalac Tuzla nedavno  je započelo  aktivnosti košenja i uređenja zelenila u Tuzli što obuhvata  površinu od oko 800 000 kvadrata.

Neke se lokacije rade mjesečno dva puta, neke više puta, uglavnom u toku sezone otprilike od aprila kad krenu pripreme pa do septembra obiđemo 4-6 puta lokacije u gradu, navodi Bećirović. 

Iz preduzeća navode da imaju dovoljno opreme i drugih resursa da odgovore svim redovnim i vanrednim zadacima koji se stave pred njih. Značajnu finansijsku pomoć u nabavci opreme ostvare kroz različite projkete prekogranične saradnje, ističe direktor. Uz pomoć jednog takvog projekta u procesu je nabavka mašine za sitnjenje otpada u vrijednosti od 450 000 eura.