23.9 C
Tuzla
20.07.2024.

Kako Grad Tuzla upravlja našom Panonikom – 63.000 KM za stimulacije, nejasna procedura zapošljavanja

Ured za reviziju institucija Federacije BiH po prvi put je izvršio reviziju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Pannonica DOO, Tuzla i to za 2022. godinu.

Revizori su utvrdili da je za potrebe ljetne sezone 2022. godine u radni odnos primljeno 69 sezonskih radnika, ali da prema njihovom mišljenju prijem nije vršen u skladu sa procedurama zapošljavanja propisanim Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu jer nije prezentirana dokumentacija povjerenstva o provedenoj proceduri izbora kandidata (rangiranje i kriteriji za izbor sezonskih radnika, vrednovanje kandidata, lista uspješnih kandidata s ocjenama, izvještaj o provedenom postupku).

Utvrđeno je takođe da je u 2022. godini pojedinim uposlenicima isplaćivana stimulacija u ukupnom iznosu od 63.200 KM, a da pri tome Pravilnikom o platama Društva nisu utvrđeni jasni i mjerljivi kriteriji na temelju kojih bi se odredio iznos stimulativnog dijela plate za radnike. Isplate su vršene na osnovu mjesečnih odluka o visini osnovice za obračun plate koje sadrže spisak radnika kojima se isplaćuje stimulacija i novčani iznos stimulacije za svakog radnika, bez pojedinačnog obrazloženja zbog čega se radniku isplaćuje stimulativni dio plate. Pojedinačni novčani iznosi stimulacija isplaćivani su od 50 do 330 KM, a određenom broju zaposlenika u 2022. godini stimulacija je isplaćena za većinu mjeseci.

Revizori su konstatovali da iako značajan broj osoba učestvuje u procesu naplate gotovinskih sredstva i vrši evidentiranje ostvarenog gotovinskog prometa putem fiskalnih uređaja, Društvo nije osiguralo kontrolu nad radom fiskalnih uređaja. Naime, nisu uspostavljene adekvatne procedure evidencije zaduživanja odgovornih osoba za fiskalne uređaje. Navedeno može imati za posljedicu pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena i pogrešna iskazivanja u financijskim izvještajima.

Takođe Izvršenim inspekcijskim nadzorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona (8. 8. 2022. godine), kantonalni inspektor rada za oblast radnih odnosa utvrdio je da studenti obavljaju poslove koji su iz osnovne djelatnosti, te da se ovi poslovi obavljaju u radno vrijeme i po nalogu poslodavca. Inspektor je donio rješenje kojim se zabranjuje angažovanje studenata bez reguliranog radno-pravnog statusa, jer poslovi koje obavljaju su poslovi iz osnovne djelatnosti Društva za koje je potrebno zaključiti ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu FBiH7. Za ovaj učinjeni prekršaj iz radnih odnosa izdan je i prekršajni nalog u iznosu od 1.000 KM koji je Društvo platilo.

Vezane vijesti

TUZLA