Kantonalni budžet pred Skupštinom Tuzlanskog kantona u formi prijedloga

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada TK se danas upoznala sa aktom Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR) od 08.01.2021. godine, te u skladu sa navedenim poništila dokumente i akte koje je usvojila na 35. vanrednoj sjednici održanoj 31. decembra 2020. godine, te ih povukla iz procedure objavljivanja u Službenim novinama Tuzlanskog kantona i potvrđivanja od strane Skupštine TK.

Radi se o Uredbi sa zakonskom snagom o usvajanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, Uredbi sa zakonskom snagom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, Odluci o davanju saglasnosti na Finansijski plan  Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, te Zaključak Vlade TK broj: 02/1-04-44456/20.

Danas donesenom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona je predložila Skupštini Tuzlanskog kantona da se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona po hitnoj proceduri razmatraju prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu utvrđeni odlukama Vlade Tuzlanskog kantona od 18. decembra 2020. godine, te Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa Operativnim programom zdravstvene zaštite  i zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu i Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu prihvaćene zaključcima Vlade Tuzlanskog kantona od 15.decembra 2020. godine.