20 C
Tuzla
23.05.2024.

Korak naprijed za poboljšanje života osoba sa invaliditetom

Na sastanku Upravnog odbora Europskog foruma organizacija za osobe s invaliditetom (EDF) održanom 16. i 17. marta u Briselu odlučeno je da Unija organizacija osoba s invaliditetom u BiH bude primljena u članstvo EDF-a sa statusom posmatrača.

Odluka o pridruživanju EDF-u predstavlja značajan korak naprijed za poboljšanje života osoba s invaliditetom u BiH.

U momentu kada je donesena odluka za početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, zahvaljujući članstvu u EDF-u, Unija organizacija osoba s invaliditetom u BiH će imati mogućnost sudjelovati u zagovaračkim i drugim aktivnostima na europskoj razini. BiH će moći implementirati EU standarde i politike vezane uz osobe s invaliditetom te sudjelovati na glavnoj Skupštini i sastancima odbora s ciljem doprinosa ispunjenja prioriteta u oblasti zaštite prava osoba s invaliditetom.

EDF je krovna organizacija osoba s invaliditetom u Europskoj uniji koja se zalaže za interese više od 100 miliona osoba s invaliditetom u Europi.

Osnovana je 1996. godine i ima za cilj osigurati da se u proces odlučivanja, o pitanjima koja se tiču osoba s invaliditetom na europskoj razini, uključe i osobe s invaliditetom. Od tada su uspostavljeni redovni kanali zagovaranja prema europskim institucijama, uključujući Europski parlament, Europsku komisiju i druga tijela. EDF trenutno okuplja više od 100 članova, a njegova vizija je Europa u kojoj su osobe s invaliditetom potpuno ravnopravne i uključene u društvo, u kojoj se ljudska prava, navedena u UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, u potpunosti poštuju, štite i ostvaruju.

Europska unija kontinuirano pruža finansijsku potporu organizacijama u BiH koje rade s osobama s invaliditetom s ciljem poboljšanja uslova života. U okviru projekta DISC, koji se realizira zahvaljujući finansijskoj potpori Europske unije te Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a koji Caritas BiH provodi zajedno s partnerima, radit će se na jačanju uloge Unije organizacija osoba s invaliditetom u BiH i njenom povezivanju s relevantnim organizacijama na međunarodnoj razini. Članstvom u EDF-u napravljen je prvi korak ka međunarodnom umrežavanju te je Unija organizacija osoba s invaliditetom u BiH službeno postala dio europskog pokreta osoba s invaliditetom – Inkluzija nije iluzija.

Projekt DISC provodi Caritas Bosne i Hercegovine, zajedno s partnerima: Udrugom roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh iz Mostara, Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo, Unijom organizacija osoba s invaliditetom u BiH i Savezom slijepih Republike Srpske.

Projekt je započeo 1. februara 2024. godine i trajat će do 31. januara 2027. godine, a provodit će se na području cijele Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Unije organizacija osoba s invaliditetom u BiH.

Vezane vijesti

TUZLA