29 C
Tuzla
18.06.2024.

Saradnja Ministarstva i UNTZ za bolji položaj budućih socijalnih radnika

U okviru nastojanja da se unaprijedi položaj socijalnog rada u društvu, ali i samom obrazovnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić susreo se s rektoricom Univerziteta u Tuzli Nerminom Hadžigrahić i dekanesom Filozofskog fakulteta tog univerziteta Nihadom Delibegović Džanić.

Sastanak je upriličen s ciljem uspostavljanja temelja za dublju saradnju između Ministarstva i akademskih institucija koje u okviru studijskih programa imaju i studij socijalnog rada.

Tokom sastanka istaknuta je potreba potpisivanja memoranduma o saradnji sa fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Tuzli, te Sveučilišta u Mostaru, a naglasak je stavljen na razvoj strategija koje će omogućiti kvalitetnije obrazovanje budućih socijalnih radnika i učvrstiti njihov položaj u društvu.

Potpisivanje memoranduma o saradnji očekuje se u narednom mjesecu čime će se formalizirati zajednički angažman na unaprjeđenju statusa socijalnih radnika u sistemu socijalne zaštite. Važnost te saradnje posebno dolazi do izražaja u kontekstu uloge i mjesta socijalnog rada u obrazovnom sistemu.

Delić je izjavio da socijalni radnici igraju ključnu ulogu u adresiranju i rješavanju socijalnih problema, pružanju podrške pojedincima i zajednicama, te promicanju socijalne pravde.

– Integracijom aktivnosti sa akademskim institucijama, Ministarstvo teži da aktivno učestvuje u izradi studija koje će adresirati aktuelne potrebe društva u oblasti socijalne zaštite, ali i poboljšanju statusa socijalnih radnika u društvu – kazao je ministar Delić nakon sastanka.

Izrazio je optimizam u vezi s budućim rezultatima saradnje, ističući da kvalitetno obrazovanje socijalnih radnika predstavlja temelj za izgradnju snažnijeg sistema socijalne zaštite koji može adekvatno odgovoriti na izazove sa kojima se suočava naše društvo.

Vezane vijesti

TUZLA