1.7 C
Tuzla
23.04.2024.

Kriza COVID-19 prijeti demokratiji, upozoravaju vodeće svjetske ličnosti

Više od 500 političkih, civilnih lidera, dobitnika Nobelove nagrade i pro-demokratskih institucija potpisalo je otvoreno pismo za odbranu demokratije, upozoravajući da su slobode koje njegujemo ugrožene od strane vlada koje koriste krizu da bi zadržale vlast u svojim rukama.

Pandemija koronavirusa predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratiji. Mnoge vlade širom svijeta sastavile su sile za vanredne situacije koje ograničavaju ljudska prava i poboljšavaju nadzor države, često zanemarujući zakonska ograničenja, ustavnu regulativu koja osigurava ravnotežu među ovlastima vlade i vremenske okvire za vraćanje ustavnog poretka.

To je ključna poruka u „Pozivu za odbranu demokratije“, otvorenom pismu koje su pokrenule međunarodna organizacija IDEA sa sjedištem u Stokholmu i National Endowment for Democracy sa sjedištem u Washingtonu koje su podržale 73 pro-demokratske institucije, kao i politički i građanski lideri širom svijeta, uključujući 13 dobitnika Nobelove nagrade i 62 bivša šefa država i vlada.

Pismo je usmjereno na podizanje svijesti i mobilizaciju građana i vodećih političara na zaštitu demokratije – priznajući da je to najefektivniji sistem za rješavanje globalnih kriza uz zaštitu prava svih građana, posebno manjina i ranjivih skupina.

„Sadašnja pandemija predstavlja ogroman globalni izazov demokratiji. Autoritarni lideri širom svijeta krizu COVID-19 vide kao novo političko bojno polje u svojoj borbi za stigmatizaciju demokratije kao slabašnu i preokretanje njenih dramatičnih dobitaka tokom posljednjih nekoliko decenija“, navodi se u pismu.

„Demokratija je ugrožena i ljudi koji se brinu za nju moraju prikupiti volju, disciplinu i solidarnost da je brane. U pitanju su sloboda, zdravlje i dostojanstvo ljudi svuda“.

Iako nije iznenađujuće da autoritarni režimi koriste krizu da pojačaju svoje ovlasti, neke su demokratije također uvele sile za vanredne situacije bez potrebnih zaštitnih mjera kako bi se osiguralo da se mjere mogu povući, kaže se u pismu.

„Ova neviđena demonstracija globalne solidarnosti je znak da je demokratija, iako ugrožena, takođe otporna“, kaže Carl Geršman, predsjednik National Endowment for Democracy i jedan od potpisnika.

Pandemija i globalni pokret za rasnu jednakost pokazali su da je demokratija važnija nego ikad.

Demokratija omogućava da se civilno društvo mobilizira, da se suprotstave nejednakostima, da se o pitanjima politike otvoreno raspravlja, da pouzdane informacije imaju nesputan protok, a da vlade budu odgovorne građanima – svi bitni alati za uspješno suočavanje sa trenutnim vanrednim situacijama u javnom zdravstvu i njegove posljedice.

„Sada je vrijeme kada se svi moramo založiti za demokratiju. Moramo svima jasno objasniti o čemu se radi i da nećemo dopustiti liderima s autoritarnim tendencijama da koriste ove ili druge krize za povećanje svoje moći i smanjenje naših prava. Moramo da branimo demokratiju – bilo putem glasačkih kutija, u medijima ili na ulicama. O tome se radi u pismu”, kaže Kevin Casas-Zamora, generalni sekretar Međunarodne agencije IDEA.

Komentirajući pismo, izvršni direktor Evropske zaklade za demokratiju, Jerzy Pomianowski, kaže, „Covid-19 je prijetnja i prilika za demokratiju i demokratske tranzicije. U EED-u smo bili impresionirani inventivnim načinima na koje su naši partneri, uključujući i one koji djeluju u represivnim režimima, odgovorili na izazove koje predstavlja ova pandemija. EED je ponosan što je dio ove važne globalne kampanje za odbranu demokratije.”

Kompletno pismo je dostupno.

Ovdje ćete pronaći kompletne spiskove organizacija i pojedinaca koji su potpisali peticiju.

EED i niz drugih organizacija slijedeće sedmice će objaviti i dokument smjernica Globalna Demokratija i Covid-19: Unapređenje međunarodne podrške koja nadopunjuje ovo pismo. Ovaj izvještaj ocjenjuje uticaj koji Covid-19 ima na demokratiju širom svijeta i poziva na snažniju i preformulisanu međunarodnu demokratsku podršku. Izvještaj pruža pet konkretnih preporuka vladama i međunarodnim organizacijama za usmjeravanje podrške demokratiji sada i u budućnosti nakon Covid-19.

Evropska zaklada za demokratiju

Europska zadužbina za demokratiju (EED) neovisna je organizacija koja dodjeljuje nepovratna sredstva, osnovana 2013. godine od strane Europske unije (EU) i zemalja članica EU-a kao autonomni međunarodni fond za njegovanje demokratije u evropskom susjedstvu (Istočno partnerstvo – EAP – i Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike – MENA), zapadnog Balkana i šire.

EED podržava organizacije civilnog društva, pro-demokratske pokrete, građanske i političke aktiviste i neovisne medijske platforme i novinare koji rade na pluralističkom, demokratskom političkom sistemu. Ovdje se ubrajaju i novoosnovane ili neregistrovane organizacije, neformalne platforme, omladinske grupe i pojedinci. EED posebno pomaže onima koji ne mogu biti podržani od strane drugih donatora i postojećih instrumenata EU.

EED pruža fleksibilnu podršku demokratskim aktivistima, dopunjujući ostale programe podrške EU-u i zemljama članicama. EED je organizacija koja se temelji na potražnji i koja se temelji na principu poticanja demokratije i pomaganju lokalnih inicijativa. U proteklih sedam godina EED je dodijelio preko 1.000 grantova partnerima, uključujući posvećeno građansko društvo, ljudska prava i političke aktiviste, neovisne medije i novinare.

Za više informacija pogledajte: www.democracyendowment.eu

Angažirajte se s nama!

Facebook: https://www.facebook.com/EEDemocracy

Twitter: https://twitter.com/EEDemocracy

Instagram: https://www.instagram.com/eedemocracy/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/european-endowment-for-democracy/

Hashtags: #DefendDemocracy

Vezane vijesti

TUZLA