1.7 C
Tuzla
06.12.2023.

Medikamentozni pobačaj u UKC Tuzla

Odobrenjem lijekova za medicinski indiciran pobačaj, od Agencije za lijekove i medicinske proizvode Bosne i Hercegovine, tim ljekara Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla je izvršio pripremu svih neophodnih procedura koje su usvojene na nivou Ustanove čime je uvedena nova procedura za neinvazivnu metodu prekida trudnoće.

Dostupnost opcije medikamentoznog pobačaja velik je napredak u poboljšanju zdravstvene zaštite žena. Prema riječima v. d. načelnika Klinike za ginekologiju i akušerstvo, doc. dr. Igora Hudića, medikamentozni prekid trudnoće se sprovodi kombinacijom lijekova i prema dostupnim protokolima isti se može primjeniti do 28. gestacijske nedjelje.

“Procedura medikamentozno indiciranog pobačaja se provodi kod svih pacijentica do 10 gestacione nedjelje na zahtjev pacijentice, a u kasnijoj gestacijskoj dobi po odobrenju Prvostepene komisije ili po postavljenoj medicinskoj indikaciji za prekid trudnoće, kao npr. kod dijagnosticirane intrauterine smrti ploda. Prekid trudnoće u prvom trimestru pacijentica može izvesti u kućnim uvjetima, a uspjeh postupka potrebno je potvrditi kontrolnim ginekološkim pregledom. Za razliku od ranog pobačaja, kasni medicinski indiciran pobačaj se mora sprovesti u bolničkim uvjetima. Prema stručnim smjernicama Europskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) tokom medicinski indiciranog pobačaja koriste se metode obezboljavanja što pruža benefit u smislu humanog pristupa. Kod medikametoznog pobačaja se ne radi rutinski instrumentalna revizija materične šuljine (koja može biti potrebna samo u 2 do 5% slučajeva), učestalost infekcija je signifikatno niža, a cijena medikametoznog medicinski indiciranog pobačaja je desetostruko niža i troškove snosi ZZO TK”, pojasnio je doc. dr. Hudić.

 

Vezane vijesti

TUZLA