17.8 C
Tuzla
26.02.2024.

Memorandum o razumijevanju između USAID i Federacije BiH: Korak bliže do elektroničkog registra socijalnih usluga

Prema sporazumu između Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Ministarstva rada i socijalne politike FBiH o provedbi novog USAID-ovog projekta E-uprava, javne bi usluge trebale postati transparentnije i omogućiti građanima lakši pristup pomoći.

Direktorica misije USAID/BiH, Nancy Eslick, i ministar rada i socijalne politike FBiH, Vesko Drljača, potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim će se nadograditi elektronički registar naknada i korisnika socijalnih usluga u FBiH. Rezultat će biti veća transparentnost i integritet javnih usluga, brži i efikasniji procesi i vladu i građane te sigurna razmjena informacija među institucijama na svim razinama vlasti.

USAID će pružiti organizacionu i finansijsku podršku modernizaciji uprave, od optimizacie procesa i nadogradnje postojećih IT sistema do nabavke i isporuku potrebnih hardverskih i softverskih licenci. Da bi se osiguralo pravilno funkcionisanje sistema, USAID će takođe obezbijediti obuku o njegovom korištenju, održavanju, naknadnim promenama i poboljšanju njegovih funkcionalnosti za korisnike i administratore elektroničkog registra socijalne pomoći.

“BiH mora modernizirati svoju upravu i učiniti ju funkcionalnijom kako bi podržala snažnije poslovno okruženje i poboljšala život građana”, rekla je Nancy Eslick i dodala kako se ovim “FBiH obvezala poboljšati kvalitetu života za sve građane u FBiH, a USAID-ov projekat E-uprava sa zadovoljstvom pomaže takav proces.”

Elektronički sistem će centralizirati obavezna identifikaciona dokumenta, podatke o prihodu i domaćinstvu o imovini, troškovima i socijalnim i zdravstvenim potrebama, te bi se potrebe podnosioca zahtjeva mogle utvrditi mnogo brže. Također će efikasnije pružati usluge građanima i smanjit administrativno opterećenje uzrokovano sadašnjim dugotrajnim i greškama sklonim prikupljanju paprinatih dokumenata.

Ministar Drljača je naglasio da će prva aktivnost u okviru ovog Memoranduma biti prikupljanje informacija od postojećih IT sistema potrebnih za postizanje sveobuhvatnog elektronskog registra socijalne pomoći.

„Nova nadogradnja elektroničkog registra pružit će tačne informacije o trenutnom stanju socijalne zaštite u FBiH. Ovo otvara mogućnosti za poboljšanje zakonodavnog okvira i usklađivanje mjera socijalne zaštite u FBiH. Novi sistem će takođe poboljšati postojeće i omogućiti razvoj novih segmenata socijalne zaštite, ” naglasio je Drljača.

Vezane vijesti

TUZLA