10.5 C
Tuzla
01.03.2024.

Memorijalni centar Srebrenica predstavio rezultate istraživačkog rada video-arhiva

Memorijalni centar Srebrenica predstavio je danas deset video-priloga koji su nastali kao rezultat prikupljanja i digitalizacije video materijala nastalih u vremenu opsade i genocida u Srebrenici. Riječ je o projektu na kojem su posljednjih nekoliko mjeseci radili Ahmedin Đozić, Redžep Ustić, Ibro Zahirović i Mahir Omerović, a realiziran je zahvaljujući podršci kompanije BH Telecom.

„Video sadržaji prikupljeni u ovom formatu su dijelom Arhiva video-sadržaja Memorijalnog centra Srebrenica, darovani su od pojedinaca koji su kroz svoj rad zabilježili život pod opsadom u Srebrenici kao i vrijeme pada Srebrenice i genocid. Video sadržaje za realizaciju Projekta darovali su Ibro Zahirović, Hašid Omerović, Senajid Velić, Salih Mulalić, Hajrija Orić, Nura Begović, Mirela Smajlović, Mersa Mujčinović, Azmira Malagić, Bahrija Solunović“, pojasnio je Ahmedin Đozić, jedan od montažera

Kroz povezivanje sa stručnjacima iz oblasti prikupljanja i arhiviranja audio i video dokumentacije Memorijalni centar je osigurao trajnu zaštitu te prilagođavanje dostupne audio/video građe vezane za područje enklave Srebrenica i šire regije srednjeg Podrinja iz perioda 1992-1995 modernim formatima i standardima video i audio produkcije.

„Ovo je prvi korak ka trajnom stvaranju arhive – depoa video i audio snimaka sa područja enklave Srebrenice i šire regije srednjeg Podrinja iz perioda 1992-1995 koja uključuje sve privatne i zvanične materijale, a koji se mogu iskoristiti u svrhu dokumentovanja svakodnevnog života stanovnika enklave, ali i događaja koji su direktno vezani za progon i genocid nad bošnjačkim stanovništvom ovog područja. Naredni korak na tom putu je prikupljanje i digitalizacija izvještavanja novinara iz zemlje i svijeta koji se tiču genocida u Srebrenici“, dodao je Mahir Omerović, jedan od istraživača na projektu.

Kroz realizaciju ovog istraživačkog projekta uspostavljena je metodologija prikupljanja, evidentiranja, klasifikacije i formatiranja video i audio materijala pri Memorijalnom centru Srebrenica. Osigurana su tehnička sredstva te je stvorena baza za trajnu podršku ovoj vrsti arhiviranja audio/video građe. Realizirano sveobuhvatno terensko istraživanje kroz posjete i direktne upite, s fokusom na istraživačke centre, televizije i institucije, sa fokusom na Sarajevo, Tuzlu i Srebrenicu.

„Veliko hvala našim Srebrenčanima i Srebrenčankama koje su darovale veći dio materijala. Hvala kompaniji „BH Telecom“ koja je realizacijom ovog projekta nastavila podršku istraživačkom radu Memorijalnog centra. Mi sa ovim projektom nastavljamo te pozivamo sve koji imaju relevantnu video građu da nam je dostave, a mi ćemo i njima ustupiti besplatno darovne materijale u digitalizovanom formatu“, zaključio je Omerović.

Vezane vijesti

TUZLA