4 C
Tuzla
25.02.2024.

Milion KM za stimulaciju nataliteta u TK

Na današnjoj sjednici Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnojzaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim izmjenama stvaraju se zakonskepretpostavke za realizaciju pravana jednokratnu novčanu pomoć za porodice sa troje i više djece.

Podsjećamo, Vlada je u Budžetu Tuzlanskog kantona osigurala 1.000.000,00 KM za realizaciju ovog prava, odnosno stimulaciju nataliteta. Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona predviđena je jednokratna novčana pomoć za porodice sa troje i više djece se ostvaruje u visini koja nemože biti manja od prosječne plaće. Ovo pravo imaju porodice za treće i svako slijedeće dijete rođeno ukalendarskoj godini za koju su obezbjeđena sredstva u budžetu Kantona.Iznos jednokratne novčane pomoći za svaku kalendarsku godinu utvrđivat će Vlada Kantonaposebnom odlukom, najkasnije 90 dana od dana donošenja budžeta Kantona.

Vezane vijesti

TUZLA