15 C
Tuzla
22.07.2024.

Ministar Mićanović na sastanku sa direktorima ustanova kulture iz resorne nadležnosti

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Srđan Mićanović organizovao je sastanak sa direktorima ustanova kulture iz resorne nadležnosti sa osnovinim ciljem definisanja aktivnosti na povećanju vidljivosti tih ustanova u uslovima pandemije Covid 19 virusa.

Ustanove kulture kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton su značajnim dijelom nosioci kulturne djelatnosti na području Tuzlanskog kantona, međutim pandemija Covid 19 virusa je imala svoje refleksije na rad navedenih ustanova, te se posljedično realizacija njihovih aktivnosti znatno usložila.

Jedan od zaključaka sastanka je bila potreba da se te ustanove učine vidljivijim, te je dogovoreno predstavljanje njihovih aktivnosti putem web stranice Ministarstva, a na ovaj način će građani Tuzlanskog kantona imati priliku da na jednom mjestu imaju informacije o događajima iz svih ustanova kulture iz resorne nadležnosti. Također je planirana i aktivnija organizacija zajedničnih događaja ustanova kulture u resornoj nadležnosti u narednom periodu, a svrha ovih nastojanja je da se građanima Tuzlanskog kantona učine dostupnim različiti kulturni sadržaji u cilju postizanja boljeg kvaliteta života.

Dogovorena je i zajednička prezentacija najznačajnih aktivnosti koje će se poduzeti do kraja kalendarske godine od strane ustanova kulture kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton, sa potenciranjem poštovanja mjera propisanih od strane kriznih štabova, a o čemu će građanstvo biti uskoro obaviješteno putem sredstava informisanja.

Vezane vijesti

TUZLA