23.9 C
Tuzla
13.04.2024.

Najviše prijava korupcije u državnoj upravi, pravosuđu i zdravstvu

Tokom prošle godine najveći broj prijava korupcije koji je stigao na adresu Centra za pružanje pravne pomoći Transparency International u BiH (TIBiH) odnosio se na sektore državne uprave, pravosuđa i zdravstva.

Na besplatnu liniju za prijavu korupcije primljeno je 1.985 poziva građana,  a od ukupno 240  slučajeva korupcije, u kojima je TIBiH postupao, 100 se odnosilo na državnu upravu.

Građani su najčešće ukazivali na nepravilnosti u postupcima zapošljavanja, nepostupanje inspekcijskih organa, ali i na kršenje propisa o zaštiti ličnih podataka.

Brojne žalbe na sektor pravosuđa odnose se na dužinu trajanja sudskih postupaka, a primijetno je da se građani i dalje u velikom broju žale na neprimjereno ponašanje nosilaca pravosudnih funkcija.

Tako je, naprimjer, TIBiH podnio disciplinske pritužbe protiv sudija Okružnog suda u Banjoj Luci zbog propusta u predmetu aktivista grupe „Pravda za Davida“ koji su pokrenuli postupak za zaštitu Ustavom jamčenih prava usljed policijske represije.

“Predmet hitnog karaktera je trajao više od šest mjeseci, a sudije nisu dopustile stranci pristup predmetu nakon što su donijeli odluku. Također, glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona javno je opomenut nakon pritužbe TIBiH jer je iznajmljivao poslovne prostore advokatima”, ističe se.

U godini izbijanja pandemije i zdravstvene krize bez presedana, povećan je broj prijava na sektor zdravstva. Dobar dio ih se odnosio na sporne nabavke medicinske opreme, kao i sumnje u nepoštene prakse zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama.

Zabilježen je i veliki broj prijava u oblasti obrazovanja, posebno roditelja koji su sumnjali na partijsko zapošljavanje nastavnog kadra.

“Značajno je istaći i da je, nakon prijave TI BIH protiv Srđana Amidžića i Borisa Jerinića zbog zloupotrebe djece za političku promociju, reagovao Ombudsman za djecu RS koji je u preporuci Ministarstvu prosvjete i kulture RS konstatovao da je to ministarstvo propustilo da provede postupak nadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Također,  nakon postupanja TIBIH, Ombudsman za ljudska prava BiH naložio je Vladi RS da privatnim vrtićima iz Banje Luke omogući korištenje prava na novčanu pomoć jer su bili diskriminisani zbog tvrdnje Gradske uprave da im nije bio zabranjen rad”, navodi se.

TIBiH u 2020. godini je tužio 19 institucija jer nisu dostavile informacije koje su zahtijevane na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama, a dobio je čak 16 upravnih sporova po tužbama iz ranijih godina.

TIBiH je dobio pred Sudom BiH spor protiv Tužilaštva BiH jer su odbijali dostaviti informaciju o broju presigniranih predmeta u 2018. i prvoj polovini 2019. godine.

Tužilaštvo BiH prvo je tvrdilo da ne posjeduje te informacije, ali je Sud BiH u presudi zaključio da je nesporno da ih posjeduju i da se takve informacije moraju ustupiti jednoj organizaciji u čijem je mandatu borba protiv korupcije i koja ima ulogu „društvenog čuvara“. Presignacije su značajan koruptivni rizik jer omogućuju glavnim tužiocima da, na bitnim predmetima, postave njima podobne tužioce.

Posebno zabrinjava povećani broj prijava građana koje se odnose na oblast građevinarstva i urbanizma gdje često vlasnici parcela, koji se graniče sa nelegalno sagrađenim objektima, vode dugogodišnje pravne borbe protiv bespravne gradnje.

Obrazac je u svim predmetima sličan i obično bi prvo urbanističko-građevinski inspektori odbijali izaći odmah na teren po prijavi zainteresovanih građana, a onda im u nekim slučajevima ne bi dopustili ni da učestvuju u samom postupku – ističe se u saopćenju za javnost.

TI BiH još od 2003. godine pruža pravnu pomoć građanima koji se bore protiv korupcije. Dosad se obratilo TIBiH više od 20.000 građana, uglavnom putem broja 0800 55-555.

Vezane vijesti

TUZLA