15 C
Tuzla
30.05.2024.

Nastavak jačanja saradnje pravosudnih institucija s ciljem efikasnijeg procesuiranja predmeta korupcije i organiziranog kriminala

Sastankom predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Delegacije Europske unije u BiH kao i kantonalnih/okružnih sudova i tužilaštava u BiH, nastavljene su aktivnosti na jačanju međuinstitucionalne saradnje u cilju prevencije i efikasnijeg procesuiranja predmeta korupcije i organiziranog kriminala.

Sastanku koji je 25. januara 2022. godine održan u Sarajevu, prisustvovali su predstavnici sudova i tužilaštava iz Sarajeva, Zenice, Banja Luke, Tuzle i Bihaća, a govorilo se o načinima reorganizacije rada pravosudnih institucija, kvaliteti optužnica, načinima organizacije glavnog pretresa, kao i drugim značajnim elementima za procesuiranje predmeta krivičnog djela korupcije i organiziranog kriminala.

Kako je istakao predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija, obaveza svih pravosudnih institucija je iznaći modalitete zajedničkog međudjelovanja koji neće ugroziti prava i legitimne pravne interese bilo kog lica, a koji će omogućiti efikasnije postupanje, efektivniji rad i adekvatan odgovor pravosuđa na organizovani kriminal i korupciju.

Enrico Visentin iz Delegacije EU u BiH poručio je da će EU nastaviti pružati podršku pravosudnim institucijama u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, posebno u pogledu uvođenja dodatnih ekonomskih stručnjaka u tužilaštvima, te da se očekuje da će sudovi u potpunosti iskoristiti rad ovih stručnjaka i na taj način doprinijeti unapređenju procesuiranje predmeta visoke korupcije, organiziranog kriminala i pranja novca.

Ovo je četvrti po redu sastanak predstavnika pravosudnih institucija koji VSTV BiH organizuje s ciljem uspostavljanja mehanizama i načina rada koji vode ka efikasnijem procesuiranju predmeta organiziranog kriminala i korupcije u zemlji, s naglaskom na nalaze Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH i OSCE-ovog izvještaja.

Sastanci su ranije održani sa predstavnicima Suda BiH i Tužilaštva BiH, kao i advokatske zajednice, a u narednom periodu bit će organizovani i sa predstavnicima svih preostalih pravosudnih institucija u BiH.

Svi sastanci organizovani su u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“, koji finansira EU.

Vezane vijesti

TUZLA