18.9 C
Tuzla
22.06.2024.

Nezaposlenost u FBiH ostaje visoka s posebnim naglaskom na problem nezaposlenosti žena

Od 268.870 nezaposlenih čak 191.522 osobe su na evidenciji zbog zdravstvenog osiguranja; na evidencijama nezaposlenih i dalje najzastupljenije žene.

Prema nedavnim podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, nezaposlenost u Federaciji Bosne i Hercegovine ostaje visoka, s posebnim naglaskom na problem nezaposlenosti žena i nekvalificiranog radničkog kadra.

Krajem januara 2024. godine, na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje bilo je evidentirano 268.870 nezaposlenih osoba, što je manje za 1,12% u odnosu na prethodni mjesec.

Žene su činile većinu nezaposlenih osoba, sa 59,88% registrovanih slučajeva. Ovaj trend ukazuje na izazove s kojima se žene suočavaju na tržištu rada.

Također, zabrinjavajući je i visok procenat mladih nezaposlenih, pri čemu 21,29% čine osobe između 15 i 29 godina, od kojih je 12,77% žena.

Stručna sprema igra ključnu ulogu u statusu nezaposlenih osoba. Čak 67,91% evidentiranih nezaposlenih ima određene stručne kvalifikacije, dok su nestručne osobe zastupljene s 32,09%.

Međutim, zanimljivo je primijetiti da je relativno visok procenat nezaposlenih osoba s visokom stručnom spremom, što može ukazivati na nesklad između ponude i potražnje na tržištu rada.

Najveći izazov predstavljaju nezaposleni koji prvi put traže posao, među kojima je 39,63% nekvalificiranih radnika.

Ovo ukazuje na potrebu za programima obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije kako bi se uskladile vještine nezaposlenih s potrebama tržišta rada.

U pogledu beneficija, zdravstveno osiguranje je često razlog za prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih, što opterećuje kantonalne službe za zapošljavanje administrativnim zadacima.

Naime, od 268.870 nezaposlenih čak 191.522 osobe su na evidenciji zbog zdravstvenog osiguranja što dodatno ukazuje neophodnost donošenja Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih kojim bi se odvojile evidencije tražilaca posla od onih koji su na evidenciji isključivo zbog zdravstvenog osiguranja.

Također, važno je napomenuti da je broj korisnika novčane naknade za slučaj nezaposlenosti porastao, što ukazuje na određenu ekonomsku nesigurnost.

Uz sve navedeno, potrebno je kontinuirano praćenje i prilagođavanje politika zapošljavanja kako bi se smanjila nezaposlenost i osigurala bolja integracija nezaposlenih osoba na tržište rada u Federaciji BiH.

Za početak nadamo se skorom usvajanju Zakona o posredovanju u zapošljavanju i uspješnoj organizaciji jesenjeg sajma.

Vezane vijesti

TUZLA