8 C
Tuzla
25.02.2024.

Njemačka ambasada u Sarajevu – Odjel za vize postepeno počinje sa radom

Odjel za vize Njemačke ambasade u Sarajevu postepeno počinje da ponovo radi sa strankama. Podnošenje zahtjeva je najprije moguće za sljedeće kategorije:

  • spajanje porodice;
  • stručni kadar i visokokvalifikovani kadar čije je upošljavanje nužno u ekonomskom pogledu i čiji se posao ne može prolongirati ili obavljati u inostranstvu;
  • studenti čiji se studij ne može u potpunosti realizirati iz inostranstva.

Sistem za zakazivanje termina je od petka ponovo aktivan za gore navedene kategorije. To važi i za listu čekanja za spajanje porodice (spajanje bračnih drugova, u Njemačkoj registrovanih istospolnih partnera i spajanje djece)

Ukoliko ste već dobili vizu:

Ako Vam je Ambasada prije 18.03.2020. godine izdala vizu u svrhu jedne od gore navedenih kategorija, a koja je istekla i nije bila iskorištena, jer istu niste mogli koristiti zbog uvedenih mjera ograničenja putovanja usljed Covida-19, onda postoji mogućnost da do 05.08.2020. godine podnesete besplatni neformalni zahtjev za novo viziranje pasoša.

Vaš zahtjev možete isključivo sa skeniranom kopijom Vaše istekle vize poslati putem pošte (Njemačka ambasada Sarajevo, Odjel za vize, Skenderija 3, 71000 Sarajevo) ili na e-mail adresu: [email protected]

Nije potrebno da u navedenu svrhu lično dolazite u Ambasadu.
Ambasada zadržava pravo da u datom slučaju zatraži dodatnu dokumentaciju.

Nakon provjere Vašeg zahtjeva, Vi ćete biti obaviješteni.

Pažnja: istekle vize čije korištenje nije bilo onemogućeno zbog mjera ograničenja putovanja usljed Covida-19, ne mogu biti uzete u obzir.

Ako ste već imali termin:

Odjel za vize će direktno konktaktirati podnosioce zahtjeva kojima je u svrhu spajanja porodice već dodijeljen termin. Upiti po tom pitanju nisu potrebni.

Podnosioci zahtjeva za vizu, koji spadaju u kategorije u kojima se slobodno mogu registrovati za termin bez liste čekanja i koji su izuzeti od mjera ograničenja putovanja, se mole da zakažu novi termin.

Podnosioci zahtjeva za vizu, koji spadaju u sve ostale kategorije, za koje još uvijek ne važe iznimke od mjera ograničenja putovanja, do daljnjeg nemaju pristup sistemu za registraciju termina.
Odjel za vize će blagovremeno informisati o izmjenama u načinu rada.

Opće upute:

Molimo da obratite pažnju: Izdavanje vize ne predstavlja garanciju za ulazak. Viza koja Vam je izdata sama po sebi ne daje Vam pravo za ulazak u Njemačku. Odluku o Vašem ulasku u Njemačku donosi nadležna savezna policija.

Po pravilu, njemačka savezna policija tek po Vašem dolasku na jedan od njemačkih aerodroma ili graničnih prijelaza odlučuje o odobrenju ulaska. Ambasada u tom pogledu ne može preuzeti odgovornost.

Karantinski propisi njemačkih saveznih pokrajina za putnike iz zemalja sa rizične liste važe i dalje i to neovisno o propisima o ulasku. Molimo Vas da se sami informišete o mjerama koje važe za Vas. Aktuelne informacije možete naći na:

https://www.bundespolizei.de/

https://www.rki.de/

https://reopen.europa.eu/

Vezane vijesti

TUZLA